DLA UCZNIÓW

DO KOŃCA WAKACJI ZOSTAŁO:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...tanie bilety lotnicze

Od listopada 2014r. w naszej szkole, wznowiliśmy akcję
„Szczęśliwy numerek”. Dotyczy ona klas IV-VI
ZASADY:

1. Losowanie odbywa się w każdy czwartek, ale obowiązywać będzie 
w piątek
2. Wyniki zostają ogłoszone przez radiowęzeł i wywieszone na tablicy Samorządu Uczniowskiego
3. Wylosowany numer jest numerem z dziennika w każdej klasie(IV-VI), który zwolniony jest w dniu następnym( czyli w piątki) z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi.
4. Zwolnienie nie dotyczy sprawdzianów, prac klasowych i zadań domowych (wcześniej zapowiedzianych) 

KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO
W tym miesiącu polecam książkę:

KĄCIK GIER MUZYCZNYCH
Nauka przez zabawę? Dlaczego nie!
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
STREFA KONKURSOWA

PUCHAR - nagrodę dyrektora szkoły za najlepszą w szkole frekwencję 
w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 otrzymała klasa:
3B
PUCHAR - nagrodę dyrektora szkoły za najlepsze wyniki w nauce
w II półroczu szkolnego 2014/2015 otrzymała klasa:
6A

KOMUNIKAT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   
               Samorząd Uczniowski informuje, że odbywają się regularne spotkania prezydium Samorządu Uczniowskiego 
z dyrektorem szkoły.                Prosimy wszystkich uczniów 
o przekazywanie nam pytań, pomysłów, uwag i problemów, które będziemy mogli "na bieżąco" omówić z panem dyrektorem.