Kronika 2015/2016

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na drodze do szkoły i do domu"


Postanowienia ogólne:

1. Termin konkursu: Konkurs rozpocznie się 20 października 2015 r. i trwać będzie do 20 listopada 2015 r.

2. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu.

3. Celem konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- kształtowanie postaw obywatelskich,

- propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży w kwestii bezpieczeństwa,

- uświadomienie występujących zagrożeń i umiejętne rozpoznawanie ich przez dzieci i młodzież.

4. Konkurs – przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI.

5. Niniejszy konkurs jest konkursem plastycznym o tematyce bezpiecznej drogi do szkoły. Przykładowe tematy prac: bezpieczne użytkowanie dróg jako pieszy, rowerzysta, pasażer pojazdu, obcy spotkany w drodze do szkoły, znam znaczenie znaków drogowych i stosuję się do nich, z szacunkiem traktuje innych użytkowników dróg. itp.

6. Z tyłu pracy należy umieścić imię nazwisko, wiek autora oraz klasę do której uczęszcza.

7. Pracę należy wykonać na formacie A3 lub A4, techniką rysunku w kolorze, wyklejanka z kolorowego papieru lub malarstwo. Pracę dostarczamy nauczycielowi uczącemu plastyki do 20 listopada 2015 r.

8. Uczestnicy konkursu, którzy otrzymają nagrody zezwalają Organizatorowi na opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

 

Opiekun konkursu: Dorota Szukała