Kronika 2015/2016

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych Dzielnicy Grunwald

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych Dzielnicy Grunwald


 

Cele konkursu:

 

  • upowszechnianie wiedzy matematycznej,

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

  • motywowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,

  • umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,

  • wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,

  • stworzenie warunków do uzyskania informacji o matematycznych osiągnięciach uczniów w skali dzielnicy.


Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu rejonowego oraz finału. W etapie rejonowym uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązują test skłądający się z zestawu zadań zamkniętych. Siedmiu uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów przechodzą do finału. Otrzymają oni tym samym tytuł finalisty konkursu. W finale uczestnicy w czasie 60 minut zmagają się z zestawem zadań otwartychSuma punktów uzyskanych w etapie rejonowym i finale decyduje o zajęciu miejsca w konkursie. Tytuł laureata konkursu otrzymują ci uczestnicy, którzy uzyskają przynajmniej 95% sumy punktów etapu rejonowego i finału.

 


Dorota Michniewska 

Katarzyna Beca