Kronika 2015/2016

Pasowanie na ucznia

        23 października 2015 roku odbyła się uroczystość pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Uroczystość przygotowała i poprowadziła p. Ania Rzeźniczak, która na początku powitała pierwszoklasistów, dyrekcję szkoły, nauczycielki oraz rodziców. Potem odbyła się część artystyczna - uczniowie klasy 3b, przygotowani przez p. Dorotę Rydlewską, wystawili przedstawienie, dzięki któremu dzieci dowiedziały się, co to jest i skąd się wziął zwyczaj pasowania. 

       Po części artystycznej nastąpiła najważniejsza chwila, na którą wszyscy długo czekali – pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Pan Dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasował każde dziecko na ucznia naszej szkoły, a wychowawczynie wręczały im pamiątkowe tablo. Po uroczystym pasowaniu pierwszoklasiści w niezwykle podniosłej atmosferze złożyli ślubowanie; przyrzekli, że będą dobrymi uczniami i kolegami, uczciwie i rzetelnie pracować, dbać o dobre imię szkoły i kochać Ojczyznę. Przedstawiciele klas pierwszych, symbolicznie, w imieniu wszystkich pierwszoklasistów, podpisali akt ślubowania. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor, który życzył dzieciom jak najlepszych ocen, wzorowego zachowania i wyraził nadzieję, że szkoła będzie dla nich nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także "drugim domem", w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe przyjaźnie. Po ceremonii pierwszoklasiści ze swoimi nauczycielkami udali się do swoich klas, by przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, mogli wspólnie świętować to ważne wydarzenie.