PLAN ZAJĘĆ UCZNIÓW

Obowiązuje od 04.04.2022r.

xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ASC Timetables Export

Plan od 04.04.2022

1a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
Rel
KM
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Ed. ruch.
KM
SGM
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
Rel
KM
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Etyka

11
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Ed. wczes.
KM
101
Ed. wczes.
KM
101
J. ang.
KS
101
Ed. ruch.
KM
SGD
Ed. wczes.
KM
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
J. ang.
KS
101
Ed. wczes.
KM
101
Ed. ruch.
KM
03
Ed. wczes.
KM
101
Ed. inf.
KM
201
Etyka

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Rel
KM
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Rel
KM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. ruch.
GOM
SGM
Etyka

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Ed. inf.
GOM
201
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. wczes.
GOM
14
J. ang.
KS
14
Ed. ruch.
GOM
SGM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
Etyka

12
J. ang.
KS
14
Ed. wczes.
GOM
14
Ed. ruch.
GOM
03
Ed. wczes.
GOM
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
Rel
KM
11
Ed. wczes.
CZ
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Rel
KM
11
J. ang.
MS
11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
ZRZ
ŻJ
12
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Etyka

11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. ruch.
CZ
03
J. ang.
MS
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. ruch.
CZ
SGM
Ed. wczes.
CZ
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
 
 
 
Ed. inf.
CZ
201
Ed. wczes.
CZ
11
Ed. ruch.
CZ
SGM
Ed. wczes.
CZ
11
Etyka

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
WJ
12
Rel
KM
12
Ed. ruch.
CK
SGM
J. ang.
NN
12
Ed. inf.
GM
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
RB
12
Rel
KM
12
J. ang.
NN
12
Ed. wczes.
WJ
12
Etyka

12
ZRZ
ŻJ
12
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
KS
12
Ed. wczes.
KS
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
KS
12
Ed. ruch.
CK
SGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
Etyka

12
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. wczes.
WJ
12
Ed. ruch.
CK
SGM
Ed. wczes.
KS
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
 
 
 
Rel
KM
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. inf.
ŻJ
201
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
J. ang.
MS
105
Rel
KM
105
Ed. ruch.
ŻJ
03
ZRZ
ŻJ
12
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
socjo
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
J. ang.
MS
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka

11
Czw  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. ruch.
ŻJ
SGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
 
 
 
Ed. ruch.
ŻJ
SGM
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
Etyka

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Rel
KM
13
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
ZRZ
GM
201
Ed. ruch.
FS
SGD
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
Rel
KM
13
ZRZ
ŻJ
12
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Etyka

11
Ed. wczes.
KN
13
Ed. inf.
GM
201
Ed. wczes.
KN
13
J. ang.
NN
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. ruch.
FS
SGD
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
Ed. wczes.
KN
13
Ed. wczes.
KN
13
Ed. ruch.
FS
SGD
Ed. wczes.
KN
13
J. ang.
NN
13
Etyka

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
 
 
 
Mat
GM
205
J. pol.
RA
205
Technika
RN
205
Plastyka
RB
205
 
 
 
 
 
 
SKS
OD
SGD
Wt  
 
 
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
J. pol.
RA
205
Mat
GM
205
Przyroda
BJ
205
J. ang.
MS
205
Inf
GE
201
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Rel
MA
205
J. pol.
RA
205
Mat
GM
205
Zaj. z wych.
CP
205
Muzyka
SN
205
 
 
 
 
 
 
SKS
OD
SGD
Czw Etyka

204
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
Mat
GM
205
J. pol.
RA
205
J. ang.
MS
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
WDŻ
SE
205
Hist.
CP
205
J. pol.
RA
205
J. ang.
MS
205
Przyroda
BJ
205
Rel
MA
205
 
 
 
SKS
CK
SGD
 
 
 

5a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
WF
CK
SGM
WF
CK
SGM
Plastyka
RB
213
J. pol.
RA
213
Muzyka
SN
 
 
 
 
 
 
SKS
OD
SGD
WF
OD
SGD
WF
OD
SGD
Wt  
 
 
WDŻ
SE
Rel
MA
213
Hist.
CP
213
J. pol.
RA
213
J. ang.
MS
213
Inf
GE
201
Mat
GM
213
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
socjo
ŻJ
105
J. pol.
RA
213
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
Rel
MA
213
Technika
RN
213
Mat
GM
213
 
 
 
SKS
OD
SGD
WF
OD
SGM
WF
OD
SGM
Czw Etyka

204
 
 
 
Mat
GM
213
J. pol.
RA
213
Zaj. z wych.
BJ
213
Hist.
CP
213
J. ang.
MS
213
 
 
 
 
 
 
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
J. pol.
RA
213
Geografia
BJ
213
Biologia
BJ
213
Mat
GM
213
J. ang.
MS
213
 
 
 
SKS
CK
SGD
 
 
 

5b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
WF
CK
SGM
WF
CK
SGM
J. ang.
MS
103
Mat
GM
103
J. pol.
RA
103
Geografia
BJ
103
Technika
RN
103
SKS
OD
SGD
WF
OD
SGD
WF
OD
SGD
Wt  
 
 
 
 
 
J. pol.
RA
103
Rel
MA
103
Biologia
BJ
103
Inf
GE
201
Mat
GM
103
J. ang.
MS
103
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
socjo
ŻJ
105
Hist.
CP
103
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
J. pol.
RA
103
Mat
GM
103
Muzyka
SN
103
 
 
 
SKS
OD
SGD
WF
OD
SGM
WF
OD
SGM
Czw Etyka

204
 
 
 
J. pol.
RA
103
Plastyka
RB
103
J. ang.
MS
103
Zaj. z wych.
RA
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
Mat
GM
103
Hist.
CP
103
J. pol.
RA
103
Rel
MA
103
 
 
 
 
 
 
SKS
CK
SGD
 
 
 

6a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
Rel
MA
104
Plastyka
RB
104
J. pol.
WL
104
Muzyka
SN
104
Mat
OJ
104
Zaj. z wych.
CK
104
 
 
 
SKS
OD
SGD
ZRZ
CK
SGD
Wt  
 
 
 
 
 
WDŻ
SE
104
Mat
OJ
104
Inf
GE
201
J. pol.
WL
104
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
J. pol.
WL
104
Hist.
CP
104
J. ang.
NN
104
WF
CK
SGM
Rel
MA
104
Technika
RN
104
 
 
 
SKS
OD
SGD
Czw Etyka

204
J. ang.
NN
104
Hist.
CP
104
Geografia
BJ
104
J. pol.
WL
104
Mat
OJ
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
J. ang.
NN
104
Mat
OJ
104
J. pol.
WL
104
WF
CK
SGD
Biologia
BJ
104
 
 
 
SKS
CK
SGD
 
 
 

7a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
J. pol.
WL
106
Biologia
BJ
106
Mat
OJ
106
WF
OD
SGD
WF
OD
SGD
Muzyka
SN
106
J. ang.
NN
106
SKS
OD
SGD
WF
CK
SGM
WF
CK
SGM
Wt  
 
 
Mat
OJ
106
J. pol.
WL
106
Plastyka
RB
106
Rel
MA
106
J. ang.
NN
106
Biologia
BJ
106
Chemia
SE
106
Inf
GE
201
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
J. pol.
WL
106
Geografia
BJ
106
Mat
OJ
106
Fizyka
GR
106
WF
OD
SGM
WF
OD
SGM
SKS
OD
SGD
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
Czw Etyka

204
Rel
MA
106
Mat
OJ
106
J. pol.
WL
106
J. niem.
WP
106
Geografia
BJ
106
Hist.
CP
106
Chemia
SE
213
 
 
 
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
J. ang.
NN
106
Fizyka
GR
106
J. niem.
WP
106
Hist.
CP
106
J. pol.
WL
106
Zaj. z wych.
OJ
106
 
 
 
SKS
CK
SGD
 
 
 

7b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
Mat
OJ
203
J. pol.
WL
203
Geografia
BJ
203
WF
OD
SGD
WF
OD
SGD
Plastyka
RB
203
Biologia
BJ
203
SKS
OD
SGD
WF
CK
SGM
WF
CK
SGM
Wt  
 
 
Rel
MA
203
J. ang.
NN
203
J. pol.
WL
203
Chemia
SE
203
Hist.
CP
203
Zaj. z wych.
WL
203
Biologia
BJ
203
J. niem.
WP
203
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizyka
GR
203
Inf
GE
201
Muzyka
SN
203
Mat
OJ
203
WF
OD
SGM
WF
OD
SGM
SKS
OD
SGD
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
Czw Etyka

204
WDŻ
SE
203
J. ang.
NN
203
Rel
MA
203
Mat
OJ
203
J. pol.
WL
203
J. pol.
WL
203
Hist.
CP
203
Geografia
BJ
203
SKS
CK
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
Mat
OJ
203
J. ang.
NN
203
Fizyka
GR
203
J. niem.
WP
203
Chemia
SE
203
J. pol.
WL
203
SKS
CK
SGD
 
 
 

8a

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
WOS
CP
05
J. pol.

05
J. ang.
NN
05
Mat
OJ
05
Geografia
BJ
05
EDB
RN
05
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
ZRZ
RA
103
Hist.
CP
05
J. pol.

05
Mat
OJ
05
Chemia
SE
05
J. ang.
NN
05
WOS
CP
05
Biologia
BJ
213
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
MA
05
Mat
OJ
05
Fizyka
GR
05
Zaj. z wych.

05
J. pol.

05
J. ang.
NN
05
ZRZ
NN
202
Czw Etyka

204
ZRZ
OJ
202
J. niem.
WP
05
J. pol.

05
Rel
MA
05
Chemia
SE
05
Mat
OJ
05
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
 
 
 
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizyka
GR
05
J. pol.

05
Hist.
CP
05
Inf
GM
201
J. niem.
WP
05
 
 
 
 
 
 
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD

8b

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
J. ang.
MS
202
Rel
MA
202
WOS
CP
202
J. pol.
WL
202
EDB
RN
202
Mat
GM
202
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
ZRZ
RA
103
J. ang.
MS
202
Mat
GM
202
Hist.
CP
202
Zaj. z wych.
GM
202
Chemia
SE
213
J. pol.
WL
202
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
J. niem.
WP
202
J. ang.
MS
202
WOS
CP
202
J. pol.
WL
202
Hist.
CP
202
Fizyka
GR
202
Biologia
BJ
202
ZRZ
NN
202
Czw Etyka

204
ZRZ
OJ
202
Rel
MA
202
J. niem.
WP
202
Mat
GM
202
Inf
GM
201
Geografia
BJ
202
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
 
 
 
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
Pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
J. pol.
WL
202
Mat
GM
202
Chemia
SE
202
J. pol.
WL
202
Fizyka
GR
202
 
 
 
 
 
 
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD

8c

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Etyka

204
J. pol.

102
Mat
OJ
102
Rel
MA
102
WOS
CP
102
Hist.
CP
102
J. ang.
NN
102
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
WF
CK
SGD
 
 
 
Wt  
 
 
ZRZ
MS
102
Mat
OJ
102
Chemia
SE
102
J. pol.

102
J. pol.

102
Hist.
CP
102
J. niem.
WP
102
 
 
 
 
 
 
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
Śr  
 
 
 
 
 
ZRZ
GM
102
Mat
OJ
102
Fizyka
GR
102
Geografia
BJ
102
J. ang.
NN
102
Biologia
BJ
102
EDB
RN
102
 
 
 
Czw Etyka

204
J. pol.

102
J. pol.

102
WOS
CP
102
J. ang.
NN
102
Rel
MA
102
Zaj. z wych.
SE
102
WF
CK
SGD
WF
CK
SGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
ZRZ
RA
103
Chemia
SE
102
Inf
GM
201
Mat
OJ
102
Fizyka
GR
102
J. niem.
WP
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF
CK
SGD

6o1

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
Mat
ŁM
104
j.pol real.PP
RA
103
j.pol real.PP
RA
103
j.pol jo
HA
12
Geografia
BJ
106
 
 
 
WF
OD
SGD
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
Mat
ŁM
aula
Mat
ŁM
aula
 
 
 
 
 
 
j.pol real.PP
RA
103
Zaj. z wych.
JK
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
WF
OD
SGD
Muzyka
JK
aula
j.pol jo
HA
aula
Technika
RN
104
j.pol real.PP
RA
12
j.pol jo
HA
12
Inf
GE
201
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
J. ang.
MS
204
J. ang.
MS
201
Hist.
CP
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
 
 
 
j.pol jo
HA
11
j.pol jo
HA
102
Biologia
SE
201
j.pol real.PP
RA
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8o

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
WF
OD
SGM
Mat
ŁM
204
Mat
ŁM
204
j.pol real.PP

204
Plastyka
RB
204
j.pol jo
HA
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzyka
JK
204
Wt  
 
 
 
 
 
j.pol real.PP

204
Mat
ŁM
204
j.pol jo
HA
204
j.pol jo
HA
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
hist.+WOS
CP
204
Zaj. z wych.
GR
204
j.pol real.PP

204
j.pol real.PP

204
WF
OD
SGD
Geografia
BJ
204
Inf
GE
201
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemia
SE
204
j.pol jo
HA
204
j.pol jo
HA
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
Fizyka
GR
204
J. niem.
WP
204
Biologia
SE
204
J. ang.
NN
204
j.pol real.PP

204
j.pol jo
HA
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3o

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
ŻJ
213
J. ang.
NN
213
WF
OD
SGD
J. pol.
HA
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
J. pol.
HA
04
Ed. wczes.
ŻJ
aula
Ed. wczes.
ŻJ
aula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
MJ
213
Ed. wczes.
ŻJ
213
Inf
GE
201
WF
OD
SGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
J. ang.
NN
04
J. pol.
HA
04
Ed. wczes.
MJ
04
Ed. wczes.
ŻJ
105
Ed. wczes.
ŻJ
105
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
 
 
 
Ed. wczes.
MJ
04
Ed. wczes.
MJ
04
J. pol.
HA
04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6o2

Dzień 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pon  
 
 
j.pol real.PP
RA
103
j.pol jo
HA
aula
 
 
 
Mat
ŁM
aula
Plastyka
RB
aula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzyka
JK
aula
Wt  
 
 
Hist.
CP
205
j.pol jo
HA
205
Geografia
BJ
aula
WF
FS
SGD
WF
FS
SGD
j.pol real.PP
RA
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
j.pol real.PP
RA
103
j.pol jo
HA
106
 
 
 
 
 
 
Technika
RN
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
j.pol real.PP
RA
103
Biologia
SE
205
j.pol jo
HA
204
Mat
ŁM
aula
Mat
ŁM
aula
Inf
GM
201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pt  
 
 
 
 
 
J. ang.
MS
202
J. ang.
MS
aula
Zaj. z wych.
RB
aula
j.pol jo
HA
aula
j.pol real.PP
RA
103