ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wnioski do pobrania:
Komunikaty:
WAŻNE! 
(dotyczy szczególnie pracowników emerytowanych i rencistów)

Przy wypełnianiu wniosków bardzo prosimy o podawanie numeru konta bankowego, ponieważ zmiany przepisów wymuszają na szkole konieczność przekazywania środków ZFŚS wyłącznie w formie przelewu na konto i całkowitej rezygnacji z wypłat gotówkowych.
 
Osoby nie posiadające konta w banku powinny takie konto założyć jeżeli chcą otrzymywać środki pieniężne od ZFŚS w 2020 roku.

Po otrzymaniu wniosku z podanym numerem konta bankowego szkoła ma pewność, że przekazuje pieniądze na aktualny rachunek bankowy wnioskodawcy.
Komisja Socjalna SP80
Kontakt z Komisją Socjalną:
Ważne: wypełnij pola oznaczone *