ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

L.p.

nazwa zajęć

godzina

dzień

osoba prowadząca

1

Zajęcia rozwijające zainteresowania z

 języka polskiego

8.55- 9.40

piątek

 

Łukasz Kucharski

2

Gry zespołowe

13.55- 14.40

 

czwartek

Beata Maciejewska

3

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki

8.00- 8.45

piątek

Dorota Michniewska

4

Kółko sportowe

8.00- 8.45

wtorek

 

Michał Wojnarowski

5

Małe szkraby grają

w piłkę dla zabawy

14.00- 14.45

14.30- 15.15

poniedziałek

środa

Michał Wojnarowski

6

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego

13.55- 14.40

wtorek

 

Katarzyna Małecka

7

Kółko informatyczne dla kl. 3

13.55- 14.40

czwartek

Martyna Goślińska

8

Grant  informatyczny  dla klas 4-8

14.50- 15.35

środa

Martyna Goślińska

9

English Club

8.00- 8.45

wtorek

 

Maria Bobrowska

10

Polski mi niestraszny

8.00- 8.45

poniedziałek

Aleksandra Ratajewska

11

Spotkania z historią

8.00- 8.45

piątek

 

Piotr Czapara

12

Warsztaty plastyczne

8.55- 9.40

13.55- 14.40

wtorek

Beata Ruszkowska

13

Moje miasto Poznań

8.00- 8.45

 

piątek

Maria Ochocka

14

Kółko matematyczne

8.00- 8.45

poniedziałek

 

Joanna Ostrowska

15

Kółko czytelnicze

8.00- 8.45

wtorek

 

Justyna Żukowska

16

Pisanie i czytanie nie jest trudne

12.50- 13.35

piątek

Lidia Waliszewska

17

Mali odkrywcy Pisma Świętego

8.00- 8.45

wtorek

Katarzyna Maciejewska

18

Gry i zabawy dla klas pierwszych

12.50- 13.55

środa

Daria Balcerowska