Położona w głębi osiedli Raszyn i Kopernika szkoła jest placówką kameralną bezpieczną (z dala od ruchliwych ulic). Tu dzieci spędzają czas w pogodnej i życzliwej atmosferze. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, dzięki czemu pozostaje jeszcze dużo czasu na rozwijanie swoich zainteresowań oraz talentów podczas zajęć pozalekcyjnych.
Jesteśmy szkołą, której wizytówką śmiało może być tytuł hymnu szkoły: "Żyj dla innych". Dewizę tę staramy się wpajać od najmłodszych lat, obchodząc corocznie Dzień Pamięci o ludziach, którzy swoje życie poświęcali innym. Często włączamy się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne. Także sami podejmujemy tego typu działania, które wrosły już w tradycję szkoły. Są to m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, dla którego na Wigilię przygotowujemy ozdoby świątecznego stołu oraz Kiermasz Świąteczny.
„Osiemdziesiątka” to szkoła z tradycjami (niedawno obchodziła pięćdziesięciolecie swojego istnienia; wśród dziadków naszych uczniów są absolwenci SP80 sprzed lat!), ale i nowoczesna. 
W ostatnich latach przeprowadzono w budynku wiele prac remontowych i modernizacyjnych, dzięki czemu jest on jasny, kolorowy i coraz bardziej przyjazny dla uczniów. Wzbogacana i unowocześniana jest baza dydaktyczna. 

Szkoła aktywnie uczestniczy w projekcie Partnerstwo Raszyńskie blisko współpracując z okolicznymi gimnazjami 
i szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem „Sokoły” osiedlowymi domami kultury, policją, Strażą Miejską. Integracji lokalnego środowiska dobrze służy coroczny Festyn Rodzinny. 

SP80 „ma coś w sobie”, bo co roku przyciąga dużą ilość uczniów. Obecnie jest ich 280. Kadrę pedagogiczną stanowi 43 nauczycieli, pedagog i psycholog szkolny. Od 2019 roku szkołą kieruje dyrektor Aldona Rożnowska.