SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Samorząd Uczniowski to (obok Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej) jeden z organów każdej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są łącznikami pomiędzy społecznością uczniowską a kadrą pedagogiczną. Zasady działania Samorządu określa Statut szkoły, czyli podstawowy dokument prawny regulujący życie całej szkoły. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Beata Ruszkowska i Alina Muszyńska

Uczniowie naszej szkoły mają m.in. prawo do:
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiajacej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwoscią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • redagowania własnej gazetki szkolnej,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

Jeśli chcesz nam pomóc, jesteś gotowy poświęcić swój wolny czas, masz nowe ciekawe pomysły - napisz do nas.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Pobierz pliki

Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły, ale przede wszystkim - Uczniom, którzy powierzyli nam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Dziękujemy za wszystkie inicjatywy oraz trud włożony w organizację życia szkolnego, za zaangażowanie, pomoc, wsparcie, uśmiech i dobre słowo.
Dziękujemy za to, że zawsze mogłyśmy na Was liczyć.
Nowemu opiekunowi życzymy wytrwałości, cierpliwości i bezproblemowego roku szkolnego.

Dziękujemy
Joanna Biegańska i Aleksandra Ratajewska