Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ


„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
o śmierci naszego pracownika
Pana Wiesława Rosy
w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie składają:
Dyrekcja, Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Pogrzeb odbędzie się 27 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w Puszczykowie. Msza Święta w intencji Wiesława Rosy od Pracowników, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131.

"Śniadanie daje moc"

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.

 

Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,

 

lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

 

To najlepszy start w nowy dzień!

 

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym weźmiemy udział.

 

8 listopada 2016 roku, uczniowie klas nauczania wczesnoszkolnego,

 

 obchodzić będą Dzień Śniadanie Daje Moc.

 

Utworzą w salach Kluby Śniadaniowe gdzie wspólnie przygotują i spożyją zdrowe śniadanie,

 

a w czasie zajęć edukacyjnych, poznają cenne informacje,

 

na temat zasad zdrowego odżywiania

 

oraz  roli prawidłowego żywienia.

                                         Justyna Żukowska

                                        Dorota Pietrzyk