KALENDARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH, FERII SZKOLNYCH I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Rok szkolny 2020/2021: 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: 01.09.2020 r. - 25.06.2021 r.
3. Zajęcia dydaktyczne:
I półrocze od 01.09.2020 r. do 29.01.2021 r.
II półrocze od 01.02.2020 r. do 26.06.2021 r
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r.
5. Ferie zimowe: 15.02.2021 r. - 28.02. 2021 r.
6. Rekolekcje: (data będzie podana w terminie późniejszym)
7. Wiosenna przerwa świąteczna:  01.04.2021 - 06.04.2021 r.
8. Próba egzaminu: w grudniu 2020 lub w styczniu 2021
9. Egzamin ósmoklasisty klas VIII - 25.05.2021 r. o godz. 9:00 j.polski
                                                        26.05.2021 r. o godz. 9:00 matematyka
                                                        27.05.2021 r. o godz. 9:00 j. obcy nowożytny
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  25.06.2021 r.
11. Ferie letnie: 26.06.2021 - 31.08.2021 r.