KALENDARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH, FERII SZKOLNYCH I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Rok szkolny 2021/2022: 01.09.2021 r. - 31.08.2022 r.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: 01.09.2021 r. - 24.06.2022 r.
3. Zajęcia dydaktyczne:
I półrocze od 01.09.2021 r. do 28.01.2022 r.
II półrocze od 31.01.2022 r. do 24.06.2022 r
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 r. - 02.01.2022 r.
5. Ferie zimowe: 17.01.2022 r. - 28.01. 2022 r.
6. Rekolekcje: (data będzie podana w terminie późniejszym)
7. Wiosenna przerwa świąteczna:  14.04.2022 - 19.04.2022 r.
8. Próba egzaminu: w grudniu 2021 lub w styczniu 2022
9. Egzamin ósmoklasisty klas VIII - 24.05.2022 r. o godz. 9:00 j.polski
                                                        25.05.2022 r. o godz. 9:00 matematyka
                                                        26.05.2022 r. o godz. 9:00 j. obcy nowożytny
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  24.06.2022 r.
11. Ferie letnie: 27.06.2022 - 31.08.2022 r.