TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

07.09.2020 r. - Zebranie inaugurujące rok szkolny 2020/2021
                                                     
07.10.2020 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
07.12.2020 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
11.02.2021 r. - Zebrania podsumowujące I półrocze 2020/2021
                                                       
12.04.2021 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                       
17.05.2021 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
14.06.2021 r. - Zebrania podsumowujące II półrocze 2020/2021