Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. "W świecie Kornela Makuszyńskiego"

Ponieważ w roku 2014 mija 130 rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego, został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. "W świecie Kornela Makuszyńskiego". Nasi uczniowie: Matylda BuchwaldMarysia Szczepańska z klasy 1b oraz Michał Kozłowski z klasy 2a otrzymali wyróżnienia.