DYREKTOR
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Aldona Rożnowska.


Indywidualne spotkania interesantów z Dyrektorem Szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Dyżur Dyrektora Szkoły: piątek 7:30 - 8:30.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Lidia Matyja.


Dyżur Wicedyrektora Szkoły: wtorek 15:00 - 16:00.