DYREKCJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Aldona Rożnowska.

Indywidualne spotkania interesantów z Dyrektorem Szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Dyżur Dyrektora Szkoły: poniedziałek 16:00 - 17:00.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Lidia Matyja.
Dyżur Wicedyrektora Szkoły: środa 7:30 - 8:30.