DYREKCJA

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Lidia Matyja.

Indywidualne spotkania interesantów z Dyrektorem Szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Dyżur Dyrektora Szkoły: poniedziałek 14:00 - 15:00.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu: mgr Zbigniew Macudziński.
Dyżur Wicedyrektora Szkoły: poniedziałek 13:00 - 14:00.