Nasza świetlica jest czynna od 6.30 – 17.00
KADRA:

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:
Beata Ignor
Bronisława Kaźmierczak
Beata Ruszkowska 
Anna Szymczak

Kierownik świetlicy:
Ewa Nowak-Janaszewska
ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

*Jesteśmy wobec siebie pomocni i życzliwi – dzielimy się zabawkami tak, aby każdy miał możliwość zabawy tym co lubi. 
*Szanujemy innych – wszystkie nasze sprawy załatwiamy w pokojowy sposób. 
*Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
*Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy - przyznajemy się do popełnionych błędów.
*Aktywnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę.
*Dbamy o porządek w sali, troszczymy się o sprzęt i wygląd świetlicy.
*Wychodzimy ze świetlicy tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.