KADRA

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:
Maria Gmerek-Ochocka
Sara Klonowska
Alina Muszyńska
Ewa Nowak-Janaszewska
Beata Ruszkowska
Anna Szymczak

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Nasza świetlica jest czynna od 6.30 – 17.00

SALE ŚWIETLICY

W godzinach porannych, a także w godzinach popołudniowych 16.00 – 17.00 wszyscy uczniowie korzystający z opieki świetlicowej przebywają w sali nr 016.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie przebywają w następujących salach:
• nr 101 – dzieci z klas 1a i 1b,
• nr 016 – dzieci z klas 2a, 2b, 3a, 3b oraz 4a, 5a, 5b.

Każdego dnia działania wychowawców świetlicy służą zapewnieniu bezpieczeństwa
i tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych, dlatego możliwy jest – w miarę potrzeb – inny przydział dzieci do sal.

Plan dnia każdej z grup wychowawczych przewiduje także pobyt na świeżym powietrzu. W godzinach popołudniowych – przy dobrej pogodzie – uczniowie przebywają na boisku szkolnym.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Coraz więcej dzieci i coraz dłużej przebywa w naszej świetlicy dlatego wszyscy – dyrekcja, nauczyciele – troszczymy się o to, by była miejscem, w którym można miło i pożytecznie spędzić czas.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im sprzyjających warunków wszechstronnego rozwoju.

Zadania świetlicy szkolnej
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły. 

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

 • Jesteśmy wobec siebie pomocni i życzliwi – dzielimy się zabawkami tak, aby każdy miał możliwość zabawy tym co lubi. 
 • Szanujemy innych – wszystkie nasze sprawy załatwiamy w pokojowy sposób. 
 • Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy - przyznajemy się do popełnionych błędów.
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę.
 • Dbamy o porządek w sali, troszczymy się o sprzęt i wygląd świetlicy.
 • Wychodzimy ze świetlicy tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

W świetlicy dzieci mają czas na odpoczynek, a więc na swobodną zabawę, rozrywkę, czy nawiązywanie kontaktów z kolegami i koleżankami.

Każdego dnia dzieci mają zapewnione warunki do rekreacji, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, bądź w sali zabaw.

Codziennie w świetlicy dzieci mają okazję do działania w różnych obszarach – wychowawcy świetlicy organizują zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci oraz wspierające uczniów z trudnościami.

Wśród naszych propozycji znajdują się zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, czytelnicze, rozrywki umysłowe. 

INFORMACJE NA TEMAT DOBROWOLNEJ SKŁADKI RODZICÓW NA RZECZ ŚWIETLICY 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu organizacyjno - informacyjnym, Rada Rodziców założyła konto bankowe, na które można dobrowolnie wpłacać składkę na potrzeby świetlicy. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane będą na zakup materiałów do prac plastycznych i technicznych, gier, zabawek, układanek, sprzętu sportowego, książek do biblioteczki świetlicowej oraz drobnych nagród i słodyczy.

W bieżącym roku szkolnym ustalona przez rodziców składka wynosi 10 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać co miesiąc, raz lub dwa razy w roku na konto: 
PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
53 10 20 4027 0000 1702 1322 1009 .
Przy wpłacie składki prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
                                                                                                                       

DOKUMENTY

1. Regulamin świetlicy (do pobrania).
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania).
3. Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka (do pobrania).
4. Oświadczenie – jednorazowe samodzielne wyjście dziecka (do pobrania).

Aktualności Świetlicowe

Akcja PRZYTUL się do DRZEWA

Uczniowie naszej świetlicy również wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii PRZYTUL się do DRZEWA. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po...
czytaj więcej »

Dzień Zagadek

W dniu 7.04.2022 w ramach zajęć świetlicowych odbył się Dzień Zagadek. Zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym miał on na celu między innymi: rozbudzać ciekawość uczniów, rozwijać umiej...
czytaj więcej »

Czytanie bajek

Nowy semestr w świetlicy zaczynamy od czytania bajek. Pani Marzenka będzie czytać dzieciom bajki. Pierwsza książeczka to opowieść "O dumnej muszce". Wszyscy kochamy bajki :-)    ...
czytaj więcej »

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wolontariat szkolny wraz z uczniami z naszej świetlicy prowadzi akcję pomocy i wsparcia zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bądź dobry, czyń dobro i kupuj czerwone serduszka.&nbs...
czytaj więcej »

Muzyka rockowa w świetlicy

Jeden z uczniów klasy pierwszej za sprawą swojego taty jest fanem muzyki rokowej. Ksawery podzielił się swoim dobrym gustem muzycznym z innymi uczniami. W świetlicy powstał prawdziwy muzyczny z...
czytaj więcej »

"My się zimy nie boimy..."

Ostatnie zimy bywały ciepłe i z małą ilością śniegu.Dlatego, każdy dzień ze śniegiem jest idealny do zabawy na świeżym powietrzu.
czytaj więcej »

Kapelusz Pani Jesień

Za oknem mamy już biały śnieg, ale kilka tygodni temu była piękna złota jesień. Wtedy nasza szkoła brała udział w konkursie dla świetlic szkolnych - klasy 1-3. Konkurs organizowała sp 46 w Poznaniu....
czytaj więcej »

Zabawy w świetlicy

Ulubiona zabawa chłopców w świetlicy szkolnej. Pierwszaki budują zbrojne stroje i walczą. Taki Świat MINECRAFTU w realu.
czytaj więcej »

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Europa i ja"

Od października w świetlicy szkolnej uczniowie klas drugich biorą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Europa i ja". Kraj - jego historię, zwyczaje i tradycje, który uczniowie p...
czytaj więcej »

Oglądamy filmy animowane z bohaterem : " Booba" i rysujemy go...

Kolejne zdjęcia z pracy i zabawy klas pierwszych w naszej świetlicy: Oglądamy filmy animowane z bohaterem : " Booba" i rysujemy go...:-) Wszystkie zdjęcia w zakładce eGaleria Prac Plastycznych &...
czytaj więcej »

Akcja PRZYTUL się do DRZEWA

Piknik

Najmłodsi uczniowie malują pejzaże zimowe , wycinają bałwanki i kolorują
świąteczne obrazki.Wszyscy bardzo lubimy przygotowania do rodzinnych świąt grudniowych.

Niektóre prace wykonane podczas zajęć świetlicowych...