ROZKŁAD DNIA
Poniedziałek 
7:00 – 8:15 Własna aktywność dzieci, • zabawy w kącikach zainteresowań, • wykonywanie zadań indywidualnych, • czynności porządkowe, • pomoc w przygotowaniu do zajęć, • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00–9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna
9:30- 10:25 Spacer ( w przypadku niesprzyjającej aury pogodowej zajęcia ruchowe w sali). • zabawy organizowane i swobodne, • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, • obserwacje 
10:25-10:55 Zintegrowana działalność edukacyjna 
10:55-11:25 Rytmika
11:25- 11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
11:40-12:20 Obiad 
12:20-13:15 • odpoczynek poobiedni, • kwadrans na bajkę. • relaksacja przy muzyce, 
13:15-13:30 Przygotowanie do podwieczorku • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. 
13:30-14:00 Podwieczorek 
14:00-17:00 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, • zabawy tematyczne, zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu.

Wtorek
7:00 – 8:15 Własna aktywność dzieci, • zabawy w kącikach zainteresowań, • wykonywanie zadań indywidualnych, • czynności porządkowe, • pomoc w przygotowaniu do zajęć, • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00–9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna 
9:30– 10:00 • zabawy organizowane oraz swobodne, • gry dydaktyczne, zajęcia plastyczne
10:00-10:30 Język angielski
10:30-10:55 zabawy muzyczne , zabawy swobodne dzieci 
10:55- 11:25 Zintegrowana działalność edukacyjna 
 11:25-11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
11:40- 12:20 Obiad 
12:20-13:15 • odpoczynek poobiedni, • kwadrans na bajkę. • relaksacja przy muzyce, 
13:15-13:30 Przygotowanie do podwieczorku • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. 
13:30-14:00 Podwieczorek 
14:00-17:00 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, • zabawy tematyczne, zabawy indywidualne i grupowe, słuchanie bajek lub oglądanie filmów edukacyjnych, rozchodzenie się dzieci do domu

Środa 
7:00 – 8:15 Własna aktywność dzieci, • zabawy w kącikach zainteresowań, • wykonywanie zadań indywidualnych, • czynności porządkowe, • pomoc w przygotowaniu do zajęć, • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00–9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna 9:30– 10:00 zabawy organizowane i swobodne, • obserwacje
10:00- 10:30 Religia
10:30-10:55 Zintegrowana działalność edukacyjna
10:55- 11:25 Rytmika
11:25-11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. 
11:40-12:20 Obiad
12:20 -13:15 • kwadrans na bajkę. • relaksacja przy muzyce, 
13:15-13:30 Przygotowanie do podwieczorku • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. 
13:30-14:00 Podwieczorek 
14:00-17:00 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, • zabawy tematyczne, zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu

Czwartek
7:00 – 8:15 Własna aktywność dzieci, • zabawy w kącikach zainteresowań, • wykonywanie zadań indywidualnych, • czynności porządkowe, • pomoc w przygotowaniu do zajęć, • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00–9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna
9:30– 10:00 • zabawy organizowane oraz swobodne, • gry dydaktyczne, zajęcia plastyczne
10:00-10:30 Religia
10:30-11:00 Zintegrowana działalność edukacyjna
11:00-11:20 zabawy i gry dowolne w małych grupach, zabawy stolikowe 
 11:20-11:35 Przygotowanie do obiadu. • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. 
11:35-12:10 Obiad
12:10-12:40 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
12:40-13:15 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, słuchanie bajek terapeutycznych 
13:15-13:30 Przygotowanie do podwieczorku: • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe 
13:35-14:00 Podwieczorek 
14:00-17:00 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy muzyczne, zabawy sensoryczne. • zabawy tematyczne, zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu

Piątek
7:00 – 8:15 Własna aktywność dzieci, • zabawy w kącikach zainteresowań, • wykonywanie zadań indywidualnych, • czynności porządkowe, • pomoc w przygotowaniu do zajęć, • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00–9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna
9:30- 10:00 • zabawy organizowane i swobodne • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka • obserwacje
10:00-10:30 Język angielski
10:30-11:00 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
11:00-11:25 Zintegrowana działalność edukacyjna
11:25- 11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
11:40-12:20 Obiad 
12:20-13:15 • odpoczynek poobiedni, • kwadrans na bajkę. • relaksacja przy muzyce 
13:15-13:30Przygotowanie do podwieczorku: • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
13:30-14:00 Podwieczorek 
14:00-17:00 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, • zabawy tematyczne, zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu.