PROGRAMY I PROJEKTY
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego uzyskała tytuł Mistrzowskiej Szkoły 
Innowacji
Nasi nauczyciele brali udział w pilotażowej edycji szkoleń dla szkół podstawowych ze stosowania innowacji edukacyjnych: Improwizacja kreatywna, Outdoor Education po polsku, Kurs na relacje, czyli współpraca z rodzicami w oparciu o wspólne wartości oraz Z pasją w rzemiośle, zajęcia te obejmowały scenariusze zajęć dla doradców zawodowych o rzemieślniczej nauce zawodu. 
Całe przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki współpracy UM Poznania, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz SENSE consulting sp. z o. o. 

Program profilaktyczny MŁODE GŁOWY
Nasza szkoła przystąpiła do Programu Profilaktycznego "GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW", który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek, w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.
Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonych scenariuszy, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów.

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

W pierwszym półroczu zapoznamy uczniów z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. 
W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.
 
Cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?
• przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz kształtowanie umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
• budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród uczniów;
• normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
• zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
• profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
• edukacja i działania profilaktyczne. 
W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu Dziecko z Pasją. Fundacja Uniwersytet Dzieci, pilotująca ten projekt, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w warsztatach, webinarach, zrealizują wybrany projekt edukacyjny, wezmą udział w Święcie Nauki, podczas którego postaramy się pokazać uczniom, że naukowe myślenie, współpraca i aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze, samodzielność i precyzja myślenia są ważne. Podczas realizacji projektów będziemy wzmacniać kompetencje miękkie, rozwijać koncentrację i uwagę, zachęcać uczniów do poszukiwania własnych zainteresowań i podążania za swoja pasją. Dyrekcja szkoły uczestniczyła już w szkoleniach stacjonarnych, webinarach i wizytach studyjnych. Pierwsze spotkania i szkolenia odbyły się w czerwcu w Warszawie. Wizyty studyjne w październiku w szkołach gdańskich, które stały się inspiracją do zmian w aranżacji wnętrza szkoły oraz kreowaniu przestrzeni sprzyjającej integracji, rozmowom, zabawom a także nauce i pogłębianiu wiedzy. Przed nami jeszcze kilka spotkań, które bez wątpienia pomogą we wprowadzaniu pozytywnych zmian.

Święto Nauki (Dziecko z Pasją)

W ramach projektu Dziecko z Pasją nasza szkoła zrealizowała I część Święta Nauki. Tym razem poznawaliśmy świat . Klasy wylosowały różne kraje ze wszystkich kontynentów i miały za zadanie w jak najciekawszy sposób je przedstawić je podczas Święta Nauki. Forma zależała od inwencji i pomysłowości uczniów i wychowawców. Były prezentacje informacji oraz różnych ciekawostek z danego kraju, wykonanie  piosenek, tańców kojarzących się z regionem, oryginalne stroje, gazetki klasowe, własnoręcznie wykonane materiały prezentacyjne oraz poczęstunek składający się z potraw narodowych. Klasy bawiły się świetnie. Przy okazji ujawniły się nowe talenty.       Więcej zdjęć w GALERIA 2023/2024
czytaj więcej »

Krew (Dziecko z Pasją)

Klasa 2b zrealizowała kolejny scenariusz z projektu Dziecko z Pasją. Tematem zajęć było analizowanie wyników badania krwi. Uczniowie dowiedzieli się co to są erytrocyty, leukocyty i płytki krwi, osocze  oraz jakie funkcje pełnią. Obejrzały modele wykonane z plasteliny, model osocza oraz model krwi z zawartymi w nich proporcjonalnie składnikami.  Obejrzały film z laboratorium analitycznego. Wcieliły się w rolę kropelek osocza, których celem było nakarmienie głodnych komórek. Pokolorowały właściwymi kolorami  składniki krwi oraz dopasowały je do funkcji jakie pełnią w organizmie. Nauczyły się jak analizować podstawowe badanie krwi.  
czytaj więcej »

Projektowanie stroju sportowego z figur geometrycznych w klasie 2b (Dziecko z Pasją)

Klasa 2b realizuje projekt Dziecko z pasją - Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?W ramach projektu uczniowie projektowali strój sportowy z figur geometrycznych.              
czytaj więcej »

Dziecko z pasją: Jak mówić nie. Klasa 3a

Klasa III a wraz z wychowawcą Magdaleną Krawczak bierze udział w projekcie "Dziecko z pasją". Dzieci bardzo zainteresowały się tematem z edukacji społecznej "Jak mówić nie". Dowiedziały się co to jest asertywność i w jaki sposób należy stawiać granice. Zrozumiały czym jest strefa osobista. Zastanowiły się nad własnymi potrzebami i wykonały rysunki, na których pokazały rówieśnikom co lubią a co nie w kontekście zachowań innych osób wobec siebie. Były to bardzo wartościowe zajęcia. Poprawiają relacje koleżeńskie.  
czytaj więcej »

Szkolne Koło Wolontariatu projekt „Laboratorium przyszłości zaprasza”

W piątek 24 listopada gościliśmy w naszej szkole dzieci z klas pierwszych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. SKW zaprosiło ich do wzięcia udziału w projekcie „Laboratorium przyszłości zaprasza”.        Projekt przygotowaliśmy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Poznaniu. Środki finansowe, które otrzymaliśmy od CREO pozwoliły nam na zakup suchego lodu oraz różnokolorowych wkładów zarówno do drukarki 3D jak i długopisów 3D. Nasi młodzi goście mieli możliwość obejrzenia pokazu/doświadczeń z suchym lodem. Pani Ewa Schwarz nauczyciel chemii, zadbała o to, by nie zabrakło efektów specjalnych! Dzielnie wspierali ją w tym młodzi pomocnicy wolontariusze. Po doświadczeniach chemicznych uczniowie mieli możliwość poznania zasad działania drukarki 3D. Pani Martyna Goślińska nauczyciel informatyki przybliżyła gościom zasady działan...
czytaj więcej »

Ile wiedzy zmieści się w głowie? (Dziecko z pasją)

Klasa 2a bierze udział w projekcie „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?”        
czytaj więcej »

Jak stworzyć zgrany zespół? (Dziecko z pasją)

W ramach projektu Dziecko z pasją i 1 lekcji ,,Jak stworzyć zgrany zespół?" uczniowie klasy 8o podczas godziny wychowawczej z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia udekorowali salę lekcyjną i stworzyli ozdoby świąteczne, które będzie można kupić podczas kiermaszu świątecznego już 13 grudnia. Wszyscy zaangażowali się w działania, wspierali siebie nawzajem co zadecydowało o sukcesie całego zespołu.Ewa Schwarz
czytaj więcej »

Projekt ,,Co z tym klimatem, tej?!"

Rozpoczęliśmy kolejny projekt pod nazwą ,,Co z tym klimatem, tej?!" 25 listopada gościliśmy pracownika PPNT - pana Tomasza Zgołę, który przedstawił metodykę badań naukowych oraz interpretacji obserwacji w oparciu o rozumowanie oparte na badaniach naukowych. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób obecność pewnych gatunków roślin i zwierząt może wskazywać na postępujące zmiany klimatyczne. W terenie dokonaliśmy oceny występowania skupieńca lipowego po północnej i południowej stronie pnia, za pomocą kompasu określiliśmy kierunki geograficzne, zmierzyliśmy wysokość i objętość drzewa, opisaliśmy warunki pogodowe, policzyliśmy samochody, które przejechały w trakcie wykonywania pomiarów, kominy widoczne z miejsca badań. 9 grudnia ponownie wcielimy się w rolę badaczy i będziemy kontynuowali naszą wędrówkę jako obserwatorzy przyrody.
czytaj więcej »

#dlabłękitnegonieba - zakończenie projektu

Zakończyliśmy projekt #dlabłękitnegonieba. W dniu 31.05.22 dokonaliśmy ostatnich pomiarów fizykochemicznych, obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Wcielenie się w rolę naukowców, samodzielne przeprowadzanie badań sprawiło wszystkim ogromną radość. To wspaniała przygoda, którą pragniemy kontynuować :)       Ewa Schwarz  
czytaj więcej »

#dlabłękitnegonieba

W ramach projektu #dlabłękitnegonieba oprócz pomiarów parametrów fizykochemicznych, wykorzystania skali porostowej badamy również zmiany klimatu. 7 kwietnia mieliśmy okazję wyjść w teren razem z pracownikami PPNT i zaobserwować kolonie skupieńca lipowego w pobliżu naszej szkoły. Jest to pluskwiak, który do tej pory występował w basenie Morza Śródziemnego na obszarach położonych daleko na południu, a w ostatnim czasie w związku z tym, że klimat w naszym kraju zmienia się, mamy łagodniejsze zimy, gatunek ten zaczął pojawiać się również u nas. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji :) 
czytaj więcej »

#dlabłękitnegonieba

01.03.2022 na badania jakości powietrza po raz pierwszy wybrała się jedna z klas ósmych. Projekt  #dlabłękitnegonieba zyskuje coraz szersze grono uczestników. Tego dnia pogoda w 100% nam sprzyjała. Bezchmurne niebo, promienie słoneczne sprawiły, że każdy poczuł nadchodzącą wiosnę. W pełni energii dokonaliśmy pomiarów fizykochemicznych, policzyliśmy przejeżdżające auta, ilość kominów, zawiesiliśmy nowe kartki na drzewach, dotyczące pasywnego pomiaru zapylenia. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, za to, czym oddychamy. Te przedsięwzięcie badawczo-naukowe uświadamia nam, jak wiele możemy zrobić.    Ewa Schwarz      
czytaj więcej »

Urodziny Scratcha

Pomimo pandemii, w szkole odbywają się projekty. Jednym z nich jest projekt Zaprogramuj Przyszłość, który jest prowadzony on line. Dzieci biorące udział w projekcie uczestniczyły dzisiaj on line w Urodzinach Scratcha, w ramach miesiąca Scratcha.   Maria Bobrowska Więcej zdjęć w GALERII 2019/2020    
czytaj więcej »

My Słowianie, każdy inny – wszyscy równi

W listopadzie i grudniu 2019 r. uczniowie z klas I-III uczestniczyli w autorskim programie przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu pod nazwą ,,My Słowianie, każdy inny – wszyscy równi”. Celem programu była integracja dzieci z różnych kultur i narodowości: Ukrainy, Białorusi, czy Rosji z Polskimi szkolnymi kolegami. Projekt podzielony był na 3 moduły: Poznaj siebie, Poznaj Innych oraz Prezentację projektu, która odbyła się w formie Koncertu Bożonarodzeniowego dnia 17 stycznia br. w auli naszej szkoły.  Podczas występu uczniowie w barwnych słowiańskich strojach zaprezentowali kolędy i pieśni świąteczne z krajów pochodzenia. Całe wydarzenie uświetnił występ Chóru Rotondo pod batutą nauczycielki muzyki - p. Natalii Sobkowiak. Na uroczystość przybyli rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście z Klubu Raszyn. Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji koncertu chcemy bardzo podziękować. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacj...
czytaj więcej »

Udział w projekcie SZLACHETNA PACZKA

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w projekcie "Szlachetna Paczka" organizowanym przez stowarzyszenie "Wiosna". Z pomocą rodziców dzieci zebrały artykuły spożywcze i środki chemiczne dla potrzebującej rodziny. Dzieci wykazały ogromne zaangażowanie w zbieraniu produktów oraz następnie w pakowaniu paczki, co było okazją do integracji dzieci przy wspólnym działaniu oraz szerzeniu postawy prospołecznej. Bardzo dziękuję Rodzicom za zaangażowanie w akcję. Zapraszam do obejrzenia zdjęć tutaj   Agnieszka Kowalska
czytaj więcej »

Trener Osiedlowy

Zajęcia w ramach projektu Trener osiedlowy odbywają się na boisku szkolnym, w razie nie pogody w sali gimnastycznej (proszę o przyniesienie butów na zmianę): wtorek  16:15-18:15 czwartek  16:30 - 18:00 piątek 15:00 - 18:00 sobota 10:30 - 13:30
czytaj więcej »

"Śniadanie daje moc"

  Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.   Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,   lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.   To najlepszy start w nowy dzień!   Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym weźmiemy udział.   8 listopada 2016 roku, uczniowie klas nauczania wczesnoszkolnego,    obchodzić będą Dzień Śniadanie Daje Moc.   Utworzą w salach Kluby Śniadaniowe gdzie wspólnie przygotują i spożyją zdrowe śniadanie,   a w czasie zajęć edukacyjnych, poznają cenne informacje,   na temat zasad zdrowego odżywiania   oraz  roli prawidłowego żywienia.                                          Justyna Żukowska      &...
czytaj więcej »

"Trzymaj formę"

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna się XI edycja programu „Trzymaj Formę” Odbiorcami programu, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej są uczniowie klas V-VI. Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Beata Maciejewska.  
czytaj więcej »

Autorski program edukacji z zakresu przyrody nieożywionej

        Autorski program edukacji z zakresu przyrody nieożywionej przeznaczony jest dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej. Oparty został na „ Podstawie programowej kształcenie ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów”, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 13 stycznia 2005.       Może być realizowany w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach 0- III. Program ten zakłada zaspokojenie takich potrzeb dzieci jak zdolność obserwacji, ciekawość, wyobraźnia, zainteresowanie wyjaśnieniem zjawisk, przeżywanie radości z rozwiązania problemów, potrzebę sprawdzania, twórczego działania w poznawaniu otoczenia oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2009r. wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania w naszej szkole.               &nbs...
czytaj więcej »

"Lepsza szkoła"

Szkoła realizuje projekt "Lepszej Szkoły" z matematyki tzw. "Sesja z plusem", w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV - VI. Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na koniec roku szkolnego. Po każdym teście mają możliwość porównania swoich wyników i wyników całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Testy zawierają różne rodzaje i typy zadań w tym zadania otwarte, zadania typu prawda/fałsz, zadania tak/nie ponieważ, zadania na dobieranie, zadania jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, czyli wszystko to z czym mogą się spotkać na sprawdzianie szóstoklasisty. Nauczyciele natomiast mają okazję sprawdzić, czy wyniki ich uczniów są słabe, przeciętne, czy też wysoko...
czytaj więcej »

"Mały medyk"

18 października 2013 r. nastąpiła inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w ramach projektu o nazwie "Mały medyk", którego organizatorem jest poznański Uniwersytet Medyczny. Więcej o projekcie: http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=12_1568_1347717955 .
czytaj więcej »

"Szklanka mleka"

Program "Szklanka mleka" realizujemy od 2009 r. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzieci przyzwyczaiły się do "kartonika" mleka, który otrzymują w określone dni (trzy razy w tygodniu) i chętnie je wypijają.  W roku szkolnym 2013/2014 w programie brało udział 284 dzieci.
czytaj więcej »

"Owoce w szkole"

W naszej szkole w 2009 r. wdrożyliśmy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, program "Owoce w szkole" realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.  Programem zostały objęte wszystkie dzieci w klasach pierwszych, drugich i trzecich. Program jest prowadzony do dnia dzisiejszego i mamy nadzieję, że będzie realizowany w latach następnych.
czytaj więcej »


Świetlica w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do projektu: