PLAN ZAJĘĆ UCZNIÓW

Obowiązuje od 02.10.2019r. 
KLASA 1A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 religia (105) ed.w. (105) j.angielski (105) j.angielski (105)  
2 8.55-9.40 ed.w. (105) ed.w. (105) ed.w. (105) wf (msg) ed.w. (105)
3 9.50-10.35 wf (sg) religia (105) ed.w. (105) ed.w. (105) ed.w. (105)
4 10.50-11.35 ed.w. (105) ed.w. (105) ed.w. (105) pływalnia ed.w. (105)
5 11.45-12.30 ed.w. (105) ed.w. (105) informatyka (201) pływalnia wf (sg)
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25   etyka      
8 14.35-15.20 etyka        
9 15.30-16.15          

Pobierz pliki


KLASA 1B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 ed.w. (13) religia (13)   ed.w. (13) j.angielski (13)
2 8.55-9.40 ed.w. (13) ed.w. (13) ed.w. (13) ed.w. (13) ed.w. (13)
3 9.50-10.35 j.angielski (13) ed.w. (13) informatyka (201) ed.w. (13) wf (sg)
4 10.50-11.35 wf (sg) wf (msg) ed.w. (13) pływalnia ed.w. (13)
5 11.45-12.30 religia (13) ed.w. (13) ed.w. (13) pływalnia ed.w. (13)
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25   etyka      
8 14.35-15.20 etyka        
9 15.30-16.15          

Pobierz pliki


KLASA 2A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45   ed.w. (14) informatyka (201) ed.w. (14) ed.w. (14)
2 8.55-9.40 ed.w. (14) ed.w. (14) ed.w. (14) ed.w. (14) ed.w. (14)
3 9.50-10.35 wf (msg) wf (sg) ed.w. (14) ed.w. (14) ed.w. (14)
4 10.50-11.35 religia (14) j.angielski (14) ed.w. (14) pływalnia ed.w. (14)
5 11.45-12.30 ed.w. (14) religia (14) j.angielski (14) pływalnia ed.w. (14)
6 12.45-13.30        
7 13.40-14.25   etyka      
8 14.35-15.20 etyka        
9 15.30-16.15          

Pobierz pliki


KLASA 3A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 ed.w. (11)   ed.w. (11) ed.w. (11) wf (msg)
2 8.55-9.40 ed.w. (11) religia (11) ed.w. (11) ed.w. (11) ed.w. (11)
3 9.50-10.35 religia (11) ed.w. (11) wf (msg) ed.w. (11) ed.w. (11)
4 10.50-11.35 wf (sg) ed.w. (11) j.angielski (11) pływalnia j.angielski (11)
5 11.45-12.30 ed.w. (11) informatyka (201)   pływalnia  
6 12.45-13.30   ed.w. (11)   ed.w. (11)  
7 13.40-14.25   etyka      
8 14.35-15.20 etyka        
9 15.30-16.15          

Pobierz pliki


KLASA 3B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 j.angielski (12) ed.w. (12) ed.w. (12) ed.w. (12) ed.w. (12)
2 8.55-9.40 religia (12) j.angielski (12) informatyka (201) ed.w. (12) ed.w. (12)
3 9.50-10.35 ed.w. (12) ed.w. (12) ed.w. (12) ed.w. (12) ed.w. (12)
4 10.50-11.35 wf (sg) religia (12) ed.w. (12) pływalnia wf (sg)
5 11.45-12.30 ed.w. (12)   wf (msg) pływalnia ed.w. (12)
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25   etyka      
8 14.35-15.20 etyka        
9 15.30-16.15          

Pobierz pliki


KLASA 4A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 j.polski 106 religia 104 wdż 102     informatyka 201
2 8.55-9.40 historia 205 przyroda 213 j.angielski 103 j.polski 203 wf SG
3 9.50-10.35 matematyka 106 matematyka 106 wf SG j.polski 203 j.angielski 102
4 10.50-11.35 zaj. z wych. 104 wf SG muzyka 104 matematyka 106 plastyka 104
5 11.45-12.30 wf SG j.polski 203 j.polski 203 j.angielski 106 matematyka 106
6 12.45-13.30         technika 102 przyroda 102 religia 104
7 13.40-14.25                    
8 14.35-15.20     etyka 106            
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 5A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 wf dz. SG zaj. z wych. 106            
2 8.55-9.40 wf dz. SG matematyka 106 j.polski 203 matematyka 106 matematyka 106
3 9.50-10.35 biologia 213 j.angielski 104 j.polski 203 j.angielski 104 plastyka 104
4 10.50-11.35 religia  102 j.polski 203 matematyka 106 historia 205 j.polski 203
5 11.45-12.30 j.polski 203 wf dz.(MSG) /wf chł. SG wf dz.(SG) /wf chł. MSG informatyka 201 j.angielski 103
6 12.45-13.30 muzyka 104 wdż 102 religia  106     geografia 102
7 13.40-14.25 historia 205             wf chł. SG
8 14.35-15.20 technika 102 etyka 106         wf chł. SG
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 5B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 wf dz. SG j.angielski 103            
2 8.55-9.40 wf dz. SG religia 104 matematyka 106 j.angielski 103 j.polski 203
3 9.50-10.35 religia 104 j.polski 203 muzyka 104 matematyka 106 informatyka 201
4 10.50-11.35 j.polski 203 matematyka 106 historia 205 j.polski 203 historia 205
5 11.45-12.30 matematyka 106 wf dz.(MSG) /wf chł. SG wf dz.(SG) /wf chł. MSG biologia 213 geografia 102
6 12.45-13.30 technika 106 plastyka 104 j.polski 203     j.angielski 103
7 13.40-14.25     wdż 102 zaj. z wych. 203     wf chł. SG
8 14.35-15.20     etyka 106         wf chł. SG
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 6A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 j.polski 102 j.angielski 204 matematyka 106        
2 8.55-9.40 matematyka 106 j.polski 102 muzyka 104 wdż 102 j.polski 102
3 9.50-10.35 historia 205 j.polski 102 j.polski 102 informatyka 201 j.angielski 204
4 10.50-11.35 j.angielski 204 historia 205 j.polski 102 geografia 102 matematyka 106
5 11.45-12.30 technika 102 biologia 213 religia 104 plastyka 104 wf dz. SG
6 12.45-13.30 wf dz.(SG) /wf chł. MSG matematyka 106     religia 106 wf dz. SG
7 13.40-14.25 wf dz.(SG) /wf chł. MSG         wf chł. MSG    
8 14.35-15.20     etyka 106     wf chł. MSG    
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 6B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45   matematyka 202 j.angielski 204 wdż 102 j.angielski 204
2 8.55-9.40 j.polski 203 zaj. z wych. 202 matematyka 202 historia 205 plastyka 104
3 9.50-10.35 j.polski 203 historia 205 religia 213 geografia 213 j.polski 203
4 10.50-11.35 matematyka 202 biologia 213 j.polski 203 informatyka 201 religia 201
5 11.45-12.30 muzyka 104 j.angielski 204 technika 106 matematyka 202 wf dz. SG
6 12.45-13.30 wf dz.(SG) /wf chł. MSG         j.polski 203 wf dz. SG
7 13.40-14.25 wf dz.(SG) /wf chł. MSG         wf chł. MSG    
8 14.35-15.20     etyka 106     wf chł. MSG    
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 6C, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 religia 104         matematyka 106 j.polski 102
2 8.55-9.40 j.polski 102 j.angielski 204 wdż 102 j.angielski 204 informatyka 201
3 9.50-10.35 j.polski 102 biologia 213 matematyka 106 historia 205 matematyka 106
4 10.50-11.35 matematyka 106 j.polski 102 religia 213 plastyka 104 geografia 213
5 11.45-12.30 j.angielski 204 historia 205 j.polski 102 wf chł. SG wf dz.(SG) /wf chł. MSG
6 12.45-13.30 wf dz. SG zaj. z wych. 016 muzyka 104 wf chł. SG wf dz. SG
7 13.40-14.25 wf dz. SG wf chł. MSG technika 102        
8 14.35-15.20     etyka 106            
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 7A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 j.polski 103 wf chł. SG wf dz. SG informatyka 201 j.polski 103
2 8.55-9.40 matematyka 202 wf dz.(MSG) /wf chł. SG wf dz.(SG) /wf chł. MSG fizyka 213 matematyka 202
3 9.50-10.35 j.niemiecki 201 j.niemiecki 201 j.angielski 204 j.polski 103 fizyka 205
4 10.50-11.35 historia 205 religia 104 j.polski 103 chemia 213 j.angielski 204
5 11.45-12.30 geografia 213 matematyka 202 matematyka 202 zaj. z wych. 205 chemia 213
6 12.45-13.30 j.angielski 204 j.polski 103 historia 205 plastyka 104 wf chł. MSG
7 13.40-14.25 dor.zawodowe 106 biologia 213 biologia 213 religia 104    
8 14.35-15.20     etyka 106 muzyka 104 geografia 213    
9 15.30-16.15 etyka 106         wf dz. SG    

Pobierz pliki


KLASA 7B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 dor.zawodowe 205 wf chł. SG wf dz. SG     matematyka 202
2 8.55-9.40 religia 104 wf dz.(MSG) /wf chł. SG wf dz.(SG) /wf chł. MSG informatyka 201 j.polski 103
3 9.50-10.35 j.polski 103 j.angielski 204 j.polski 103 j.angielski 204 chemia 213
4 10.50-11.35 j.niemiecki 201 j.niemiecki 201 j.angielski 204 j.polski 103 fizyka 102
5 11.45-12.30 matematyka 202 plastyka 104 historia 205 chemia 102 zaj. z wych. 204
6 12.45-13.30 historia 205 matematyka 202 matematyka 202 fizyka 204 wf chł. MSG
7 13.40-14.25 geografia 213 j.polski 103 muzyka 104 geografia 102    
8 14.35-15.20 biologia 213 etyka 106 biologia 213 religia 104    
9 15.30-16.15 etyka 106         wf dz. SG    

Pobierz pliki


KLASA 8A, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 matematyka 202 j.niemiecki 201 informatyka 201 wf chł. SG wf dz. SG
2 8.55-9.40 j.niemiecki 204 wos 205 j.angielski 204 wf chł. SG j.angielski 204
3 9.50-10.35 j.angielski 204 matematyka 202 matematyka 202 fizyka 102 matematyka 202
4 10.50-11.35 j.polski 103 j.polski 103 wf dz.(SG) /wf chł. MSG matematyka 202 j.polski 103
5 11.45-12.30 religia 103 j.polski 103 geografia 213 j.polski 103 wos 205
6 12.45-13.30 biologia 213 zaj. z wych. 213 j.polski 103 historia 205 fizyka 203
7 13.40-14.25 ed.d.bezp. 102 wf chł. SG historia 205 chemia 213 chemia 213
8 14.35-15.20 wf dz. MSG etyka 106 dor.zawodowe 205 wf dz. SG religia 104
9 15.30-16.15 etyka 106                

Pobierz pliki


KLASA 8B, I PÓŁROCZE – ROK SZKOLNY 2019/2020 - Obowiązuje od 02.10.2019 r.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 j.niemiecki 204 wos 205 matematyka 202 wf chł. SG wf dz. SG
2 8.55-9.40 j.polski 103 j.polski 103 informatyka 201 wf chł. SG historia 205
3 9.50-10.35 matematyka 202 j.polski 103 historia 205 matematyka 202 j.polski 103
4 10.50-11.35 biologia 213 matematyka 202 wf dz.(SG) /wf chł. MSG j.angielski 204 matematyka 202
5 11.45-12.30 wos 205 j.niemiecki 016 j.polski 103 fizyka 204 fizyka 203
6 12.45-13.30 religia 102 j.angielski 204 geografia 213 chemia 213 chemia 213
7 13.40-14.25 j.angielski 204 wf chł. SG zaj. z wych. 103 j.polski 103 religia 104
8 14.35-15.20 wf dz. MSG etyka 106 edb 102 wf dz. SG    
9 15.30-16.15 etyka 106     dor.zawodowe 205        

Pobierz pliki