SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski to (obok Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej) jeden z organów każdej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są łącznikami pomiędzy społecznością uczniowską a kadrą pedagogiczną. Zasady działania Samorządu określa Statut szkoły, czyli podstawowy dokument prawny regulujący życie całej szkoły. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu:

Przewodniczący: Marcjanna Smagała
Zastępca: Anna Gadzińska
Skarbnik: Amelia Kadzińska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Piotr Czapara

Uczniowie naszej szkoły mają m.in. prawo do:
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiajacej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwoscią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • redagowania własnej gazetki szkolnej,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

Szkolne Koło Wolontariatu

Pobierz pliki


Szczęśliwy Numerek

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego zostaje wprowadzony w naszej szkole "Szczęśliwy Numerek".
Akcja rozpocznie się 25 lutego 2019 r. 
Na szkolnej tablicy przy wejściu będzie wywieszony plakat z numerkiem wylosowanym na dany dzień.

Pobierz pliki


Jeśli chcesz nam pomóc, jesteś gotowy poświęcić swój wolny czas, masz nowe ciekawe pomysły - napisz do nas.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Pobierz pliki