SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP80
Samorząd Uczniowski to (obok Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej) jeden z organów każdej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są łącznikami pomiędzy społecznością uczniowską a kadrą pedagogiczną. Zasady działania Samorządu określa Statut szkoły, czyli podstawowy dokument prawny regulujący życie całej szkoły. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

Skład Samorządu Uczniowskiego SP80:

Oliwier Pacan 7b - przewodniczący
Kornelia Zienkiewicz 7b - zastępczyni przewodniczącego
Marianna Zaremba 7a - skarbnik
Wiktoria Szumna 8a - skarbnik
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Joanna Biegańska i Aleksandra Ratajewska

Uczniowie naszej szkoły mają m.in. prawo do:
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiajacej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwoscią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • redagowania własnej gazetki szkolnej,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

Jeśli chcesz nam pomóc, jesteś gotowy poświęcić swój wolny czas, masz nowe ciekawe pomysły - napisz do nas.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *


Pobierz pliki