Oddział Przedszkolny w SP80
Zapewniamy:
  • Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
  • Odpowiednią opiekę oraz daje poczucie bezpieczeństwa,
  • Rozwijanie pasji i zainteresowań,
  • Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, społeczno-emocjonalny, poznawczy, myślenie: logiczne, twórcze, matematyczne oraz przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania,
  • Pobudzanie wyobraźni,
  • Zabawy angażujące wszystkie zmysły,
  • Realizację projektów i programów edukacyjnych,
  • Współpracę z rodzicami oraz specjalistami (pedagogiem, psychologiem)
  • Zajęcia z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego
  • Nowoczesny oraz bezpieczny plac zabaw.
* REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Regulamin Komisji Rekrutacyjnej