ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ

NAZWA ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZ. ZAJĘĆ

1

Balcerowska Daria

Koło sportowe kl. I-III

środa

12.45-13.30

2

Bobrowska Maria

Spotkanie z językiem francuskim

wtorek

7.15- 8.00

3

Bazan- Woźniak Aleksandra

Laboratorium badacza

piątek

14.30- 15.20

4

Chabowska Karolina

Piłka koszykowa- dziewczęta

poniedziałek

15.30- 16.15

5

Czapara Piotr

Spotkanie z historią kl.5

czwartek

8.00- 8.45

6

Gmerek- Ochocka Maria

Moja mała Ojczyzna

poniedziałek

8.00- 8.45

7

Hybiak Julia

Programowanie kl.III

środa

13.40- 14.25

8

Kaźmierczak Bronisława

Zajęcia artystyczne kl. I

środa

8.00- 8.45

9

Kucharski Łukasz

Co to jest zła książka i po czym ją rozpoznać?

 

 

10

Maciejewska Katarzyna

Mali Odkrywcy Pisma Świętego

Poniedziałek

12.45- 14.15

(co drugi tydzień)

11

Małecka Katarzyna

Poznajemy kulturę angielską kl.VII

czwartek

8.00- 8.45

12

Michniewska Dorota

Akademia Matematyków kl. VIII

Gr. A piątek

9.50- 10.35

Gr. B piątek

10.50- 11.35

13

Pietrzyk Dorota

Mistrz ortografii kl. III

poniedziałek

12.45- 13.30

14

Ratajewska Aleksandra

Poszerzenie zainteresowań i doskonalenie umiejętności

gr. A

 

piątek

9.50- 10.35

15

Ratajewska Aleksandra

Utrwalenie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego gr. B

 

piątek

 

10.50- 11.35

 

16

 

Ruszkowska Beata

 

Zajęcia plastyczne

dla klas 1-8

 

wtorek

 

13.40- 14.25

17

Żukowska Justyna

Klub Małego Czytelnika kl.I

czwartek

10.50- 11.35

18

Julia Hybiak

Kółko informatyczne

Computer Unplugged

środa

12.45- 13.30

19

Aleksandra Ratajewska

Koło Dziennikarskie

wtorek

14.35- 15.20

20

Aleksandra Ratajewska

Koło Dziennikarskie

środa

14.35- 15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JST

L.P.

NAZWISKO I IMIĘ

RODZAJ ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

1

Ostrowska Joanna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1h

8,22.X dz.;

11, 25 ch.;

5, 19 XI dz.;

8, 22XI ch.;

3, 10.XII dz.;

6, 13.XII ch.

13.40- 14.25 dz.

 

12.45- 13.30 ch.

2

Waliszewska Lidia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 1h

czwartek

13.30- 14.15

 3

Agnieszka Klement- Wyleżyńska

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

poniedziałek

12.45- 13.30

4

Agnieszka Klement- Wyleżyńska

terapeutyczne

poniedziałek

13.40- 14.25

5

Agnieszka Klement- Wyleżyńska

terapeutyczne

wtorek

14.35- 15.20