REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY 1

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
dla Absolwentów 8-letnich Szkół Podstawowych
UWAGA!
Szanowni Rodzice,
przypominamy, że 6 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wnioski o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie Nabór2020. W wyjątkowych sytuacjach można je pobrać w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa do 27 kwietnia 2020r drogą elektroniczną. 
* REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego - 20.04.2020

Lista dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego - 20.04.2020* REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ