Położona w głębi osiedli Raszyn i Kopernika szkoła jest placówką kameralną bezpieczną (z dala od ruchliwych ulic). Tu dzieci spędzają czas w pogodnej i życzliwej atmosferze. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, dzięki czemu pozostaje jeszcze dużo czasu na rozwijanie swoich zainteresowań oraz talentów podczas zajęć pozalekcyjnych.
Jesteśmy szkołą, której wizytówką śmiało może być tytuł hymnu szkoły: "Żyj dla innych". Dewizę tę staramy się wpajać od najmłodszych lat, obchodząc corocznie Dzień Pamięci o ludziach, którzy swoje życie poświęcali innym. Często włączamy się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne. Także sami podejmujemy tego typu działania, które wrosły już w tradycję szkoły. Są to m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, dla którego na Wigilię przygotowujemy ozdoby świątecznego stołu oraz Kiermasz Świąteczny. 
„Osiemdziesiątka” to szkoła z tradycjami (niedawno obchodziła sześćdziesięciolecie swojego istnienia; wśród dziadków naszych uczniów są absolwenci SP80 sprzed lat!), ale i nowoczesna. 
W ostatnich latach przeprowadzono w budynku wiele prac remontowych i modernizacyjnych, dzięki czemu jest on jasny, kolorowy i coraz bardziej przyjazny dla uczniów. Wzbogacana i unowocześniana jest baza dydaktyczna. 
Szkoła aktywnie uczestniczy w projekcie Partnerstwo Raszyńskie blisko współpracując z okolicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem „Sokoły” osiedlowymi domami kultury, policją, Strażą Miejską. Integracji lokalnego środowiska dobrze służy coroczny Festyn Rodzinny. 
SP80 „ma coś w sobie”, bo co roku przyciąga dużą ilość uczniów. Obecnie jest ich 390. Kadrę pedagogiczną stanowi 43 nauczycieli, pedagog i psycholog szkolny. Od 2019 roku szkołą kieruje dyrektor Aldona Rożnowska.

Hymn Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu

"Żyj dla innych"
Muzyka i słowa: Agata Kułakowska

Refren: Dla drugiego człowieka
Żyj pełnym tchem.
On na ciebie czeka
Dzień za dniem.

1. Podaj dłoń słabszemu w szarej codzienności,
Wtedy dasz mu wiele ogromnej radości.

Dla drugiego człowieka
Żyj pełnym tchem.
On na ciebie czeka
Dzień za dniem.

2. Uśmiech twój czasami pocieszy smutnego,
wskaże rozwiązanie problemu każdego.

Dla drugiego człowieka
Żyj pełnym tchem.
On na ciebie czeka
Dzień za dniem.

3. Komuś samotnemu powiedz dobre słowo,
w potęgę przyjaźni uwierzy na nowo.

Dla drugiego człowieka
Żyj pełnym tchem.
On na ciebie czeka
Dzień za dniem.

Hymn kornelowców


1.My kornelowskie dzieci mamy słońce w herbie,
więc radośnie się dziś uśmiechamy.
Chcemy, by ptaki spokojnie wiły gniazda na drzewach,
by cały świat mógł się śmiać razem z nami.

Ref.:Jest taka siła, siła uśmiechu i dla niej właśnie warto żyć.
Chcemy, by wszystkie dzieci na świecie mogły w przyjaźni wielkiej żyć.
Jest taka siła, siła przyjaźni i dla niej również warto żyć.
Chcemy, by wszyscy ludzie na ziemi mogli w przyjaźni wielkiej żyć.

2.My kornelowska młodzież za patrona mamy
przyjaciela wszystkich dzieci.
On nauczył nas tego, że wśród zmartwień i zgryzot
znajdziesz miejsce i dla uśmiechu.

Ref.:Jest taka siła...

Rok 2023
Obecnie trwa remont małego boiska oraz placu zabaw dla maluchów.
Już wkrótce budowa retencji na placu szkolnym wraz z budową zbiorników nawadniających + nasadzenia drzew.
Latem planowany jest remont dużego boiska.