* REKRUTACJA DO  SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2024/2025:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,
klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.
Materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 są dostępne tutaj:

!
Informacje w języku ukraińskim dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: 
Więcej informacji dotyczących wyboru zawodu i szkoły w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE