RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu:

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Jakub Piasny
Skarbnik Rady Rodziców: Pani Agnieszka Piechota
Członek Prezydium Rady Rodziców: Pani Monika Grygiel 


Konto Rady Rodziców:          PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu 
57 1020 4027 0000 1802 1322 0985
Kontakt e-mail: radarodzicow.sp.nr80@gmail.com
Składki na fundusz Rady Rodziców prosimy przekazywać skarbnikom klasowym, którzy zbiorczo wpłacają na powyższe konto Rady Rodziców. Przy wpłacie prosimy podać klasę, za którą dokonywana jest wpłata.

Formularz kontaktowy
Ważne: wypełnij pola oznaczone *