RADA RODZICÓW
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu:

Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Monika Zaremba
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: ....
Skarbnik Rady Rodziców: Pani Violetta Korzeniowska
Sekretarz Rady Rodziców: Pani Katarzyna Wiśniewska- Pacan
Konto Rady Rodziców: 
PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu 
57 1020 4027 0000 1802 1322 0985
Składki na fundusz Rady Rodziców prosimy przekazywać skarbnikom klasowym, którzy zbiorczo wpłacają na powyższe konto Rady Rodziców. Przy wpłacie prosimy podać klasę, za którą dokonywana jest wpłata.

Formularz kontaktowy
Ważne: wypełnij pola oznaczone *