PEDAGOG

Za pomoc i opiekę pedagogiczną w szkole odpowiada pedagog szkolny mgr Hanna Siniarska.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Dzień tygodniaGodziny pracy
poniedziałek11:30 - 16:30
środa8:00 - 12:00
piątek10:30 - 14:30
Dyżur dla rodziców - poniedziałek w godz. 16:00 - 16:30

Gdzie szukać wsparcia i pomocy?
Jeśli uczeń ma trudności w nauce:
Ośrodek Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych SZPAK 
www.osrodekszpak.pl
Poznań, ul Galileusza 14
tel. 61 66184 45                                                         
e-mail: kontakt@osrodekszpak.pl 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Sierakowska 23
60-367 Poznań
tel. 61 852-85-58,                                                                         
e-mail: ppp_2@wp.pl 

Jeśli szukasz wsparcia i pomocy w kwestii świadczeń rodzinnych:
MOPR - filia Grunwald                                                             
www.mopr.poznan.pl
ul. Matejki 50 
60-770 Poznań
tel. 61 878-48-73                                                             
e-mail: mopr@mopr.poznan.pl
Poznańskie Centrum Świadczeń                              
http://www.pcs-p   oznan.pl
ul. Wszystkich Świętych 1
61-843 Poznań
tel. 61 646 33 44
e-mail: swiadczenia@pcs-poznan.pl

Jeśli szukasz pomocy w sytuacjach kryzysowych:
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu
http://dik-poznan.cop.pl
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 22 71                                                           
e-mail:sekretariat@mcik.org.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Niedziałkowskiego 30 
61-578 Poznań                       
tel. 061 835 48 65, 061 835 48 66 - całodobowo   
e-mail: pik.poznan@neostrada.pl
Numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002                              
e - mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Komisariat Policji Poznań Grunwald
ul. Rycerska 2
tel. 61 84 121 12

A w czasie wolnym:
Klub Kopernik                                                                     
www.kopernik.poznan.pl
ul. Galileusza 8, Poznań
tel. 61 647 42 71                                                                   
e-mail: kopernik@icpnet.pl
Klub Raszyn                                                                                     
www.klubraszyn.pl
ul. Rynarzewska 9, Poznań
tel. 61 861 08 84 
kom. 607 568 358                                   
e-mail: klub@klubraszyn.pl 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3                                               
www.mdk3lazarz.pl
ul. Jarochowskiego 1, Poznań
tel. 061 866 57 47                                                                     
e-mail: mdk3@tmpsc.pl