W menu Galeria (u góry strony) znajduje się e-Galeria prac plastycznych uczniów

STREFA KONKURSOWA


KONKURS!
Zapraszam chętnych do udziału w bibliotecznym konkursie fotograficznym
ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI
Czekam na Wasze zdjęcia na których będziecie przebrani za postaci z książek.
Finał konkursu: 29 maja 2020 r.
Konkurs dla wszystkich uczniów klas 1-8
Zdjęcia proszę przesyłać na adres: kontakt@sp80.poznan.pl
Zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą oraz jaką postać przedstawiono na fotografii.
Zbigniew Macudziński
bibliotekarz

UWAGA, KONKURS ZAWIESZONY!

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Konkurs plastyczny "Moja mama, mama mojej mamy i ja" został zawieszony.

Proszę, o wstrzymanie wysyłania prac.
O nowych terminach (wysyłania prac i ogłoszenia wyników) poinformujemy na stornie internetowej www.mdk2.pl po odwieszeniu zajęćw placówce.

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego z języka angielskiego z okazji Dnia Świętego Patryka dla klas 1-3

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu plastycznego z języka angielskiego z okazji Dnia Świętego Patryka dla klas 1-3

I miejsce Amelka Butowska z klasy 3a 

I miejsce Kacper Wawrzyniak z klasy 1b II miejsce Mikołaj Kociałkowski z klasy 2a.

II miejsce Pola Barańska z 1b. III miejsce : Nicole Gellert z klasy 3b oraz Adam Skotarek z 2a 

Wyróżnione prace:

Natalia Czapracka – klasa 3a

Antoni Rądlewski - klasa 3b

Dominik Majewski – klasa 1a

Justyna Woźniak – klasa 2a

Gratulujemy laureatom i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie on-line.

Organizatorki

Maria Bobrowska
Beata Ruszkowska


Szkolny Konkurs Kaligrafii

Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligrafii dla uczniów klas I-III
rok szkolny 2019/2020
Cele konkursu:
• rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania,
• rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
• odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
• każda klasa typuje dwóch uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych
• konkurs będzie polegał na kaligraficznym przepisaniu zaproponowanego dla każdego poziomu tekstu
• uczniowie klas I i II zabierają ze sobą ołówki, a uczniowie klas III pióra lub długopisy


Organizacja konkursu:

• I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 3 uczestników konkursu i zgłasza ich udział organizatorom do 20.03.2020
• II etap: 23.03.2020 o godz. 12:30 w auli - Szkolny Konkurs Kaligrafii, który wyłoni 3 finalistów - Mistrzów Kaligrafii ( jeden z każdego poziomu)


Kryteria oceny prac:

Oceny zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
• poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
• właściwe łączenie liter,
• równomierne położenie liter,


Laureaci otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.Organizatorzy:
Dorota Pietrzyk
Justyna Żukowska

IV Memoriał Urszuli Marciniak – eliminacje szkolne 28 II 2020

IV Memoriał Urszuli Marciniak – eliminacje szkolne 28 II 2020

Zgłoszenia u pani Julii Hybiak lub Joanny Ostrowskiej do 27 II 2020

28 marca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbędzie się IV Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów – eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole oraz z Finału Memoriału, który odbędzie się między innymi na WMiI

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line. 

 

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii:

a)                                                     BENIAMINKI (klasy 1-3 SP)

b)                                                     MŁODZICY (klasy 4-6 SP)

c)                                                     JUNIORZY (klasy 7-8 SP i klasy 1 ponadpodstawowe na podbudowie SP)

d)                                                     SENIORZY (klasy 1-3 szkół ponadpodstawowych na podbudowie GM)

e)                                                     DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek).

Osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

Przykładowe zadania można znaleźć na:

https://www.wydawnictwologi.pl/image/Pokonaj%20Obrazki%20logiczne.pdf

https://www.wydawnictwologi.pl/image/Pokonaj%20Obrazki%20logiczne%20Rozw%20i%20Wskaz.pdf

https://www.wydawnictwologi.pl/pliki/probkaLM_v2.pdf

https://www.puzzle-loop.com

Uczniów zainteresowanych udziałem w eliminacjach szkolnych zapraszam w środę o godzinie 15:30 lub w czwartek o 7:00 do sali 201 na trening 😊

                                                                                             

Julia Hybiak
Joanna Ostrowska

 

Konkurs plastyczny "Wiosna, ach to Ty"

#Przygody Drużyny Sieciaków - konkurs dla klas 1-3

Konkurs inspirowany jest elektronicznym magazynem Sieciaki i programem Sieciaki.pl. - Poznaj Bezpieczny Internet.
Aby wziąć udział w konkursie uczeń powinien wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na temat Sieciaków (dzieci poznają Drużynę Sieciaków podczas warsztatów i pogadanek w szkole)
Pracę konkursową uczniowie oddają wychowawcy do 28.02 - na zwycięzców czekają ciekawe nagrody:)

organizatorki
Agnieszka Klement-Wyleżyńska
Julia Hybiak

#Netykieta w memach - konkurs dla klas VII-VIII

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów klas 1-8

Pobierz pliki

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III

KOALA 2020

Już 3 stycznia rusza VII edycja konkursu matematyczno-informatycznego Koala. Uczniów z klas 7 i 8 zainteresowanych udziałem i stworzeniem drużyny konkursowej proszę o zgłoszenie się najpóźniej do 23.12.2020 r. do pani Julii Hybiak. Więcej informacji, zadania treningowe oraz regulamin na stronie: https://koala.poznan.pl/

Szkolni koordynatorzy konkursu
Julia Hybiak
Joanna Ostrowska

Konkurs plastyczny NIEBO W KOLORZE

Konkurs świąteczny RECYKLINGOWA CHOINKA

Regulamin szkolnego konkursu świątecznego 
pod nazwą
„RECYKLINGOWA CHOINKA”
1. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 r. i trwa do dnia 16.12.2019 r.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu.
3. Praca konkursowa może być wykonana z dowolnych materiałów podlegających recyklingowi (np. papieru makulaturowego, tektury, kartonu, tworzyw sztucznych, aluminium, łączonych w dowolny sposób, w formie płaskiej lub przestrzennej), a jej tematem jest recyklingowa choinka.
4. Prace należy składać do dnia 16.12.2017r. (poniedziałek) do nauczyciela techniki.
5. Prace zostaną ocenione przez komisję, która ogłosi wyniki dnia 20.12.2019 r.
6. Wszystkie prace muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa.
7. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.
8. Na zwycięzców czekają nagrody.
9. Liczy się kreatywność, samodzielność wykonania, pomysł!

Zachęcam do udziału!
nauczyciel techniki
p. Nina Rachel

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 - "Postać z bajki lub filmu anlojęzycznego"

Pobierz pliki

Konkurs plastyczny MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT

Konkurs fotograficzny "Matematyka w obiektywie"

Konkurs plastyczny PLUSZOWY MIŚ

Bóbr - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komutacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania konkursowe 
Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o zgłoszenia do dnia 08.11.2019 r. do pani Julii Hybiak.

Więcej o konkursie na www.bobr.edu.pl

Pobierz pliki

Matematyczny Wszechświat - konkurs plastyczny


Eko Challenge


Konkursy przedmiotowe
organizowane przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Nazwa konkursyTermin eliminacji szkolnych Termin eliminacji rejonowych Termin eliminacji wojewódzkich
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego19.10.2018
godz.14:00
23.11.2018
godz. 14:00
23.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego22.10.2018
godz.14:00
26.11.2018
godz. 14:00
2.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego26.10.2018
godz.14:00
30.11.2018
godz. 14:00
23.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Historyczny25.10.2018
godz.14:00
24.11.2018
godz. 14:00
9.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Biologiczny23.10.2018
godz.14:00
5.12.2018
godz. 14:00
2.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Geograficzny6.11.2018
godz.14:00
7.12.2018
godz. 14:00
22.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Matematyczny24.10.2018
godz.14:00
29.11.2018
godz. 14:00
16.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Fizyczny5.11.2018
godz.14:00
10.12.2018
godz. 14:00
16.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Chemiczny18.10.2018
godz.14:00
20.11.2018
godz. 14:00
9.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Hiszpańskiego29.10.2018
godz.14:00
4.12.2018
godz. 14:00
15.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Francuskiego9.11.2018
godz.14:00
14.12.2018
godz. 14:00
22.03.2019
godz. 10:00