STREFA KONKURSOWA

#Netykieta w memach - konkurs dla klas VII-VIII

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów klas 1-8

Pobierz pliki

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III

KOALA 2020

Już 3 stycznia rusza VII edycja konkursu matematyczno-informatycznego Koala. Uczniów z klas 7 i 8 zainteresowanych udziałem i stworzeniem drużyny konkursowej proszę o zgłoszenie się najpóźniej do 23.12.2020 r. do pani Julii Hybiak. Więcej informacji, zadania treningowe oraz regulamin na stronie: https://koala.poznan.pl/

Szkolni koordynatorzy konkursu
Julia Hybiak
Joanna Ostrowska

Konkurs plastyczny NIEBO W KOLORZE

Konkurs świąteczny RECYKLINGOWA CHOINKA

Regulamin szkolnego konkursu świątecznego 
pod nazwą
„RECYKLINGOWA CHOINKA”
1. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 r. i trwa do dnia 16.12.2019 r.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu.
3. Praca konkursowa może być wykonana z dowolnych materiałów podlegających recyklingowi (np. papieru makulaturowego, tektury, kartonu, tworzyw sztucznych, aluminium, łączonych w dowolny sposób, w formie płaskiej lub przestrzennej), a jej tematem jest recyklingowa choinka.
4. Prace należy składać do dnia 16.12.2017r. (poniedziałek) do nauczyciela techniki.
5. Prace zostaną ocenione przez komisję, która ogłosi wyniki dnia 20.12.2019 r.
6. Wszystkie prace muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa.
7. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.
8. Na zwycięzców czekają nagrody.
9. Liczy się kreatywność, samodzielność wykonania, pomysł!

Zachęcam do udziału!
nauczyciel techniki
p. Nina Rachel

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 - "Postać z bajki lub filmu anlojęzycznego"

Pobierz pliki

Konkurs plastyczny MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT

Konkurs fotograficzny "Matematyka w obiektywie"

Konkurs plastyczny PLUSZOWY MIŚ

Bóbr - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komutacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania konkursowe 
Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o zgłoszenia do dnia 08.11.2019 r. do pani Julii Hybiak.

Więcej o konkursie na www.bobr.edu.pl

Pobierz pliki

Matematyczny Wszechświat - konkurs plastyczny


Eko Challenge


Konkursy przedmiotowe
organizowane przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Nazwa konkursyTermin eliminacji szkolnych Termin eliminacji rejonowych Termin eliminacji wojewódzkich
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego19.10.2018
godz.14:00
23.11.2018
godz. 14:00
23.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego22.10.2018
godz.14:00
26.11.2018
godz. 14:00
2.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego26.10.2018
godz.14:00
30.11.2018
godz. 14:00
23.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Historyczny25.10.2018
godz.14:00
24.11.2018
godz. 14:00
9.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Biologiczny23.10.2018
godz.14:00
5.12.2018
godz. 14:00
2.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Geograficzny6.11.2018
godz.14:00
7.12.2018
godz. 14:00
22.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Matematyczny24.10.2018
godz.14:00
29.11.2018
godz. 14:00
16.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Fizyczny5.11.2018
godz.14:00
10.12.2018
godz. 14:00
16.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Chemiczny18.10.2018
godz.14:00
20.11.2018
godz. 14:00
9.02.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Hiszpańskiego29.10.2018
godz.14:00
4.12.2018
godz. 14:00
15.03.2019
godz. 10:00
Wojewódzki Konkurs Francuskiego9.11.2018
godz.14:00
14.12.2018
godz. 14:00
22.03.2019
godz. 10:00