STREFA KONKURSOWA

Szkolny Konkurs Kaligrafii dla uczniów klas I-III

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III


Drodzy Uczniowie, Szanowni Opiekunowie,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykłym wydarzeniu, które corocznie organizowane jest w naszej szkole. W roku szkolnym 2023/2024 po raz dwudziesty trzeci odbędzie się Drużynowy Konkurs Wiedzy o Poznaniu. Do „Osiemdziesiątki” zapraszamy szkolne drużyny, które chcą spróbować swoich sił w konkursie. Uczestnicy, wzorem lat ubiegłych w określonym przez Komisję Konkursową czasie, będą wykonywać zadania w formie ustnej i pisemnej pozwalające na wykazanie się znajomością historii miasta Poznania, różnych ważnych miejsc i poznańskich ciekawostek oraz umiejętnością posługiwania się gwarą poznańską.

Zgłoszenie szkoły do konkursu prosimy kierować na adres e-mail: sp80.konkursy@gmail.com do dnia 20.12.2023 r. (szczegóły w regulaminie).
Konkurs rozpocznie się w piątek, 2 lutego 2024 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 80 o godz. 11.00, a zakończy ok. godz. 13.00.

Za udział w konkursie przewidujemy dyplomy dla uczestników oraz nagrody. Ufamy, że z radością weźmiecie udział w naszym wydarzeniu. Z pewnością warto także potrudzić się dla własnej satysfakcji i zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu.

Pozdrawiamy i zapraszamy!
Organizatorzy

Bajkowy konkurs ilustratorski dla dzieci

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza ogólnopolski Konkurs ilustratorski „Bajać na ludowo” dla dzieci ze szkół podstawowych. 
 Na zgłoszenia czekamy do 27 listopada 2023 roku!

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranych bajek ludowych z publikacji wydanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi: „Cuda nad Rospudą i inne bajki ludowe. Podlasie i Suwalszczyzna”, „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie” oraz planowanego tomu z utworami z Wielkopolski.

Zależy nam na tym, by dzieci szukały inspiracji w polskich bajkach i podaniach z różnych regionów Polski, tak bogatych w tradycyjne wartości, pouczające morały i odniesienia do kultury ludowej. Chcemy zainteresować najmłodszych kulturą i tradycją wsi oraz wzmocnić ich relację z lokalnym dziedzictwem.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach i dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych z klas 1-4 oraz z klas 5-8.Dla każdej z kategorii przygotowaliśmy odrębny zestaw tekstów literackich do wyboru pochodzących z wydanych przez nas bajek.

Szczegóły dotyczące parametrów prac, dozwolonych technik, warunków formalnych
i merytorycznych uczestnictwa oraz zasady prowadzenia Konkursu są opisane w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.nikidw.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym bajkowym Konkursie. Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace plastyczne proszę składać w sekretariacie szkoły do 27 listopada.

Zachęcam do udziału,
Beata Ruszkowska

Międzyszkolny Konkurs Angielskiej Piosenki Świątecznej dla klas 1-3

Szkoła Podstawowa nr 80 im. K. Makuszyńskiego w Poznaniu
serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej
do wzięcia udziału w 
Międzyszkolnym Konkursie
Angielskiej Piosenki Świątecznej
Christmas Carol Contest
dnia 8 grudnia 2023 r. w auli Szkoły.

Kandydaci do Konkursu zostaną wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych
21 listopada br.

organizatorki:
Maria Bobrowska
Sara Klonowska

 Konkurs plastyczny „PATRON MOJEJ SZKOŁY – PORTRET KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”

Regulamin konkursu plastycznego

„PATRON MOJEJ SZKOŁY – PORTRET KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV- VIII do udziału w konkursie plastycznym pt. „Patron mojej szkoły – portret Kornela Makuszyńskiego”. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 60 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu im. Kornela Makuszyńskiego.


I. CELE KONKURSU:
• przybliżenie sylwetki patrona szkoły;
• kultywowanie tradycji szkoły;
• pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
• rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas.
2. Prace należy wykonać na papierze formatu A3, dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, wydrapywanka, wydzieranka, kolaż itd.).
3. Tematem pracy jest portret Kornela Makuszyńskiego.
4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy przynosić do 13 października 2023 r. do sali 105 (klasy I – III) oraz do sali 205 (klasy IV – VIII).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2023 r.

IV. KRYTERIA OCENY
1. Spośród wszystkich dostarczonych prac zostaną wyłonieni laureaci konkursu
w dwóch kategoriach:
- uczniów młodszych (klasy I – III)
- uczniów starszych (klasy IV – VIII)
2. Podczas oceniania brane będą pod uwagę:
- zgodność z tematem,
- kreatywność twórcza,
- estetyka wykonania,
- ogólne wrażenia estetyczne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Organizatorzy:
Justyna Czapara
Piotr Czapara

Wyniki konkursu "Moja okładka do książki"


Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligrafii
 dla uczniów klas I-III
rok szkolny 2022/2023


Cele konkursu:
• rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania,
• rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
• odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
• każda klasa typuje dwóch uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
• konkurs będzie polegał na kaligraficznym przepisaniu zaproponowanego dla każdego poziomu tekstu,
• na konkurs uczniowie zabierają ze sobą ołówki.

Organizacja konkursu:
• Wychowawca typuje 2 uczestników konkursu i zgłasza ich udział organizatorom do 17.04.2023 r.

17.04.2023 o godz. 11:50 w auli odbędzie się Szkolny Konkurs Kaligrafii, który wyłoni 3 finalistów - Mistrzów Kaligrafii ( jeden z każdego poziomu)

Kryteria oceny prac:
Oceny zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
• poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
• właściwe łączenie liter,
• równomierne położenie liter,


Laureaci otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

Organizatorzy:
Maria Bobrowska
Justyna Czapara
Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligrafii dla uczniów klas I-III
rok szkolny 2022/2023

Cele konkursu:
• rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania,
• rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
• odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
• każda klasa typuje dwóch uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
• konkurs będzie polegał na kaligraficznym przepisaniu zaproponowanego dla każdego poziomu tekstu,
• na konkurs uczniowie zabierają ze sobą ołówki.

Organizacja konkursu:

• Wychowawca typuje 2 uczestników konkursu i zgłasza ich udział organizatorom do 17.04.2023 r.

• 17.04.2023 o godz. 11:50 w auli odbędzie się Szkolny Konkurs Kaligrafii, który wyłoni 3 finalistów - Mistrzów Kaligrafii ( jeden z każdego poziomu)

Kryteria oceny prac:

Oceny zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
• poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
• właściwe łączenie liter,
• równomierne położenie liter,

Laureaci otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Organizatorzy:
Maria Bobrowska
Justyna Czapara
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym konkursie j.angielskiego "Zostań mistrzem słówek", który odbędzie się dnia 9 grudnia 2022 w naszej szkole. Konkurs kierowany do klas IV-VIII (podział na kategorie wiekowe).

W celu zgłoszenia się, proszę zgłosić się do p.Natalii Nowickiej.

Termin zgłaszania się: do 25.11.2022
Więcej o konkursie pod linkiem: https://www.lingos.pl/konkurs