HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Poznaniu istnieje od 1963 roku.

1963
 • Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Władysław Ratajczak, zaś  kadrę pedagogiczną  stanowiło 21 nauczycieli.
 • Październik 1963 - Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w porozumieniu
  z Komitetem Budowy Szkoły na wniosek rady pedagogicznej i kierownictwa nadała Szkole imię Kornela Makuszyńskiego. Odtąd pełna nazwa Szkoły brzmi:                            
  Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.
1969 - 1985
 • Dyrektorem Szkoły był pan Alojzy Smykowski
 • Szkoła posiada już sztandar. Uczniowie noszą na rękawie granatową tarczę z numerem szkoły.
1985 - 1989
 • Stanowisko dyrektora zajmowała pani Jadwiga Piepiora.
 • 1988 - podczas jubileuszu 25-lecia, otwarto salę patrona szkoły.
1989 - 2007
 • Funkcję dyrektora sprawował pan Roman Rotnicki (jako pierwszy dyrektor wyłoniony
  w drodze konkursu).
 • 1990 - wprowadzono naukę religii do szkoły
 • 1990 - pierwszy rajd szkolny zapoczątkował jedną z tradycji Szkoły: witanie wiosny 
 • \w plenerze.
 • W początkach lat dziewięćdziesiątych w Szkole uczyło się około 1000 uczniów.
 • 1992-1998 - udział Szkoły w innowacyjnym polsko-duńskim projekcie oświatowym - wizyty nauczycieli polskich w Danii (Langaa) i duńskich w Poznaniu (szkolenia dot. funkcjonowania szkoły, tworzenia dokumentacji szkolnej, oceniania uczniów, konstruowania planów nauczania...)
 • 1992 - SP-80 została przejęta przez samorząd Miasta Poznania, otrzymała własny budżet oraz księgowość
 • 1999/2000 - szkołę opuścili ostatni absolwenci 8-klasowej "podstawówki" i pierwsi - 
 • 6-klasowej
 • 2005 - Szkoła wzięła udział w trzyletnim międzynarodowym projekcie Socrates-Comenius
  i współpracowała z czterema szkołami z Hiszpanii,Słowacji, Wielkiej Brytanii i Szwecji
2007 - 2008
 •  W wyniku konkursu dyrektorem została pani Jadwiga Piaskowska -wieloletnia ceniona, lubiana i szanowana nauczycielka "80"
 • Szkoła przejmuje nauczycieli i uczniów "wygaszonej" Szkoły Podstawowej nr 44
 • 2008 - na terenie należącym do szkoły otwarto plac zabaw dla najmłodszych
2008-2009
 • Szkołą kierują kolejno dyrektorzy: pani Elżbieta Hakowska i pan Stanisław Kropielnicki
Przeprowadzone zostały kolejne, pierwsze od dłuższego czasu prace remontowe i renowacyjne
2010-2019
 • Dyrektorem SP-80 został pan Tomasz Niedzielski - mgr filologii polskiej, doświadczony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży

W 2013 roku SP80 obchodziła pięćdziesiątą
rocznicę swego istnienia.
"Z oddali wszystkie nasze godziny szkolne błękitnieją."
                     (Kornel Makuszyński)
Powróćmy więc do wspomnień.
Oto historia naszej szkoły w obrazach, 
w obrazach, które uchwyciły wiele niezapomnianych chwil...