RODZICE

Tym żyje szkoła czyli... KRONIKA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2010/2011
VII KONKURS MATEMATYCZNY KLAS 5 DZIELNICY GRUNWALD
          W czwartek dnia 28.04.2011r. w Naszej Szkole odbył się konkurs matematyczny z udziałem uczniów klas V dzielnicy Grunwald. Była to już siódma edycja tego konkursu cieszącego się dużym zainteresowaniem zaproszonych szkół. Do etapu rejonowego przystąpiło 27 uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych spośród 9 szkół. II część konkursu przygotowana była w formie 20
pytań zamkniętych, które uczniowie rozwiązywali w ciągu 60 minut. Pracy uczniów przyglądała się
w tym czasie komisja konkursowa wybrana spośród nauczycieli - opiekunów kół matematycznych
z zaproszonych szkół. Członkami komisji etepu rejonowego były: p. Jolanta Kępa ( SP 7). p. Marta Ciesielska (SP 88) , p. Maria Staszak (SP 74)
          Po zakończeniu tej części konkursu uczniowie udali się na przerwę, w czasie której komisja
konkursowa przystąpiła do pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje oraz dyplomy za
udział w konkursie z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80. Do ścisłego finału przeszło 7 najlepszych uczniów:
.Daniel Czajkowski( SP 10)
.Bartosz Maciaszczyk (SP 10)
.Marta Jesse (SP 10)
Aleksandra Stróżyk (SP 7)
Rafał Woźniak (SP 77)
Izabela Maćkowiak (SP 80)
Maria Guzik (SP 69)

    Po krótkiej przerwie finaliści przystąpili do ostatniego etapu. Tym razem przyszło im się zmierzyć z zestawem 5 zadań otwartych. Z ciekawością obserwowaliśmy jak uczestnicy, nieco już zmęczeni, pełni jednak zapału zmagali się z pytaniami. Ponownie nastąpiły obrady komisji konkursowej, tym razem w składzie: p.Magdalena Grajczak (SP 69) i p.Magdalena Romanowska (SP 80).
      Rozstrzygnięcie ostateczne wyłoniło zwycięzcą VII edycji konkursu został Bartosz Maciaszczyk. Drugie miejsce zajęła uczennica naszej szkoły - Izabela Maćkowiak, natomiast miejsce trzecie przypadło dwóm uczestnikom finału: Marii Guzik oraz Marcie Jesse. Wszyscy finaliści nagrody.

Jeszcze tylko podziękowania i w dobrych nastrojach można było udać się do domów
z nadziejami iż, w przyszłym roku będzie można znów stworzyć podobne warunki
dla współzawodnictwa i dobrej zabawy.

KONKURS MATEMATYCZNY KLAS 3
      W środę 6 kwietnia 2011r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas III. Do konkursu przystąpiło pięć okolicznych szkół: SSP-1, SP-7, SP-78, SP-80 i SP-90, których reprezentanci wyłonieni zostali drogą eliminacji klasowych, a później szkolnych. Najlepsi uczniowie przystąpili do
indywidualnego rozwiązywania zadań z zakresu: obliczania obwodów figur, obliczeń czasowych, zadań arytmetycznych i zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności. Uczestnicy niezwykle wytrwale pracowali w wyznaczonym czasie pracy, tj. 45min.Do auli szkoły wraz z
uczniami przybyli nauczyciele i rodzice, których powitał p. dyr. T.Niedzielski.
Jury konkursowe, w składzie: p. Ewa Perek oraz p. Romualda Błoszyk sprawdziło prace konkursowe pod względem poprawności obliczeń oraz udzielanych odpowiedzi i ogłosiło wynikiwyniki.

I miejsce - Mikołaj Aleksandrzak SP78
II miejsce - Karolina Borucka SP90
III miejsce - Grzegorz Ograbisz SP7

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Statuetki oraz nagrody
książkowe ufundowała Rada Osiedla Kopernika-Raszyn.

Organizator konkursu:Romualda Błoszyk i Maria Gmerek - Ochocka

SUKCESY SPORTOWE
          W III Turnieju Mini Piłki Ręcznej o Puchar Dzielnicy Grunwald zajęliśmy 2. miejsce.
  W ramach współpracy z Radą Osiedla Kopernika - Raszyn nasza szkoła bierze udział w licznych zawodach sportowych. W roku 2010 zajęliśmy I miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych.
Osiągnięcia w zawodach, w których braliśmy udział to:
2. miejsce w zawodach unihoka dziewcząt klas 4
                                        1. miejsce w zawodach unihoka chłopców klas 4
                                        3. miejsce w zawodach piłki siatkowej dziewcząt klas 4
                                        1.miejsce w zawodach piłki siatkowej chłopców klas 6
                                        2. miejsce w zawodach piłki koszykowej dziewcząt klas 5
                                        3. miejsce w zawodach piłki koszykowej chłopców klas 5
                                        2. miejsce w wiosennym turnieju szachów
                                        2. miejsce w zawodach lekkoatletycznych klas 5 i 6
                                        4. miejsce w VII biegu przełajowym w Parku Raszyńskim
                                        2. miejsce w jesiennym turnieju szachów
                                        1. miejsce w drużynowym turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców Byliśmy organizatorami zawodów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz zawodów w tenisie stołowym. Dodatkowo braliśmy zdobyliśmy:
1. i 4. miejsca w turniejach o puchar Rady Osiedla św. Łazarza
2. miejsce w halowym turnieju piłki nożnej - "Kopernik Cup kl. 6"
2. miejsce w turnieju piłki nożnej organizowanym przez SP 10
2. miejsce w turnieju mini piłki ręcznej o puchar dzielnicy Grunwald

      BALIK KARNAWAŁOWY
      17 lutego 2011 roku w auli naszej szkoły odbył się bal karnawałowy, w którym uczestniczyły dzieci z klas: 0, 1a, 1b. Już dzień wcześniej sala została przystrojona kolorowymi balonami, błyszczącymi maskami i serpentynami.
Wesołą zabawę zainicjowali profesjonalni wodzireje,którzy zachęcali do tańca i korowodów, a dzieci przebrane w barwne i pomysłowe stroje świetnie się bawiły, w rytm skocznej muzyki. Pląsy przeplatane były różnymi konkursami. Jednym z nich była "Przeprawa na bezludną wyspę"za pomocą dwóch tekturek, która dostarczyła uczestnikom wielu emocji i uśmiechu,
w kolejnym - najlepszą znajomością bajek wykazała się klasa 1b. W przerwie balu czekały na przebierańców słodycze i napoje. Tego dnia nikt nie był smutny, w tańcu i podczas wspólnej zabawy dzieci mogły wyrazić swoją radość i emocje. Wszyscy uczestnicy balu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia i z niecierpliwością czekają już na następny bal.

SZKOLNE DNI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
                      W listopadzie (29-30)2010r. odbyły się Szkolne Dni Języka Angielskiego. Jednym 
z elementów było przedstawienie w języku angielskim przygotowane przez uczniów klas czwartych
i piątych.

WYCIECZKA SZLAKIEM GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO
          19 listopada 2010r. klasy 2a oraz 2b były na wycieczce szlakiem gen. Józefa Wybickiego (Poznań - Manieczki - Poznań). Program wycieczki:
  8:30 - przyjazd na wzgórze św. Wojciecha - Sanktuarium Narodowe Wielkopolski (Kościół św.
        Wojciecha, pomnik Armii Poznań, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, kościół św. Józefa,
        pomnik św. Rafała), pogadanka - św. Wojciech patronem zjednoczonej Europy, recytacja
        patriotycznych wierszy, zwiedzanie Krypty Zasłużonych Wielkopolan;
 9:30 - Luboń - pomnik "Siewca" Marcina Rożka, konkurs historyczny - pomniki;
10:00 - wycieczka "w nieznane", Jezioro Góreckie i Kociołek, pogadanka - ochrona przyrody
          w Polsce, Studnia Napoleona;
12:00 - przyjazd do Brodnicy, kościół pw św. Katarzyny, dawny grobowiec oraz pomnik gen. Józefa 
          Wybickiego, hymn narodowy, park i dawny pałac Chłapowskich, konkurs przyrodniczy pt.
          "Drzewo - żywa skamielina";
13:00 - przyjazd do Manieczek, recytacja wiersza Józefa Wybickiego "Dom rodzinny", spacer po
          parku, inscenizacja pojedynku braci Kołaczkowskich, konkurs: Czyścimy Szlaki Turystyczne
16:00 - przyjazd do Poznania
Wycieczka zorganizowana przez PTTK w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania

SPOTKANIE Z CECYLKĄ KNEDELEK
15.listopada 2010r. odbyło się spotkanie z Cecylką Knedelek (p. Joanna Krzyżanek),
pisarką książek dla dzieci. Uczniowie klas drugich przygotowali pod jej czujnym okiem atrakcyjne produkty deserowe.

WYCIECZKA SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA
  17 listopada 2010r. klasy 4a oraz 4b były na wycieczce szlakiem Adama Mickiewicza (Poznań - 
    Rożnowo - Poznań). Program wycieczki:
  8:30 - przyjazd do Objezierza, zwiedzanie kościoła pw św. Bartłomieja, recytacja wierszy Adama 
          Mickiewicza, zwiedzanie pałacu oraz Izby Pamięci A.Mickiewicza, pogadanka: dawni 
          mieszkańcy pałacu i ich goście, spacer po parku, konkurs: Czyścimy Szlaki Turystyczne, 
          Kopiec Tadeusza Kościuszki, konkurs: rzeka Warta i jej dopływy, pogadanka: Zamek
          Królewski nad Wełną;
11:00 - przyjazd do Rożnowa, zwiedzanie kościoła pw. św. Katarzyny, grób Franciszka Mickiewicza,
          konkurs: dawni zasłużeni obywatele Rożnowa, Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
          Mickiewicza - Izba Pamięci;
13:00 - przyjazd do Łukowa, zwiedzanie kościoła pw św. Michała Archanioła, zwiedzanie Izby 
          Pamięci;
14:00 - przyjazd do Chludowa, spotkanie z misjonarzem, zwiedzanie Muzeum Misyjnego OO
          Werbistów, pogadanka - O. Marian Żelazek;
16:00 - przyjazd do Poznania;
Wycieczka zorganizowana przez PTTK w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania

SZKOLNA GRA MIEJSKA
"PO MUZYCZNYM POZNANIU"
Sobota, 23 października2010r. , stała się kolejną okazją do świętowania Roku Chopinowskiego w SP 80. Był to jeden z wielu już w historii naszej szkoły niekonwencjonalnych dni, podczas których cała społeczność szkolna uczy się i zbiera nowe doświadczenia w sposób daleki od edukacji ujętej w ramy szkolnych ławek, podręczników i dzwonków. Tym razem była to Gra Miejska, której pomysłodawczynią i autorką była Agata Kułakowska, muzyk i wychowawczyni świetlicy. Całość przedsięwzięcia oparta została w przybliżeniu na zasadach, organizowanych często w Poznaniu Gier Miejskich, z tym, że gra „Po muzycznym Poznaniu” przeznaczona została wyłącznie dla kilkunastoosobowych zespołów klas 4-6 Osiemdziesiątki. 
      W etapie szkolnym Gry uczniowie, rozwiązując jedno zadanie, dowiadywali się w którym miejscu Poznania znajduje się START etapu miejskiego. Po dotarciu tam komunikacją miejską , kolejne grupy z opiekunami pieszo przemierzały ulice miasta. Celem każdej ekipy było zebranie wszystkich elementów kodu, według którego została zaszyfrowana sentencja F. Chopina : „Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel”. Poszczególne części kodu były nagrodami za rozmaite zadania wykonywane na trasie gry pomiędzy Akademią Muzyczną, Parkiem Moniuszki, Placem Wolności, Starym Rynkiem a Parkiem Chopina.W każdym z tych punktów nauczyciele-Łącznicy rozdawali polecenia i sprawdzali ich wykonanie. Wszystkie 20 zadań miało związek z muzyką, a rozwiązań większości z nich należało doszukać się w mieście poprzez poszukiwanie
i odczytywanie nazw instytucji muzycznych, ulic, których patronami są kompozytorzy, nazwisk umieszczonych na tablicach pamiątkowych, odnajdywanie różnych elementów muzycznych w architekturze miasta (szczególnie na budynku opery, kamieniczkach Starego Rynku czy we Farze), ale także zbieranie informacji w Muzeum nstrumentów Muzycznych.
Oto wyniki rywalizacji:
I miejsce grupa z klasy 5A – 2godz. i 2 min.
II miejsce ekipa z klasy 5B – 2 godz. i 8 min.
III miejsce zespół z klasy 6A – 2 godz. i 18 min.
        Nagrodą dla zwycięzców było nagranie kilku piosenek w profesjonalnym studio. Laureaci drugiego miejsca odbyli w tym studio sesję lektorską, a trzecią nagrodą był czynny udział w procesie nagrywania i opracowywania wszystkich nagrań.
        W tym samym czasie, gdy starsi uczniowie zmagali się z czasem w centrum Poznania, młodsi w szkole także grali w grę „Po muzycznym Poznaniu”, tyle, że była to olbrzymia gra planszowa,
w której uczestniczyły czteroosobowe drużyny z klas 1-3. I oni zbierali elementy kodu do rozszyfrowania sentencji Chopina, ale poruszali się po planszy wg wskazań kostki. Ich zadania były także muzyczne, choć nie dotyczyły już ściśle miasta. Najszybciej rozszyfrowała hasło finałowe grupa z klasy 3A. Drugie miejsce zajęła klasa 1A, zaś trzecie – klasa 2B.
            Podczas, gdy zespoły wędrowały po planszy, ich koledzy w salach wykonywali plastyczną interpretację muzyki Fryderyka Chopina oraz improwizacje na temat portretu kompozytora różnymi technikami plastycznymi. Na zakończenie wszyscy najmłodsi uczniowie wzięli udział w przeglądzie piosenki.
          W dniach 25–29 października można było obejrzeć dwie wystawy: prac uczniów pt. „Chopin oczami dzieci” oraz rysunków satyrycznych Zbigniewa Jujki pt. „Chopin z przymrużeniem oka”.
Gra Miejska bardzo zaangażowała wszystkich uczestników, którzy pomimo zmęczenia, wracali z uśmiechami na twarzy, pełni satysfakcji, że dostrzegli w mieście coś, na co nie zwraca się na co dzień uwagi. Całe zaś przedsięwzięcie tego dnia pozwoliło doświadczyć radości z odkrywania muzycznych ciekawostek Poznania oraz zdjąć maskę powagi z postaci Fryderyka Chopina.

INNE WYDARZENIA W RELACJACH REPORTERSKICH
KWIECIEŃ
LUTY
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK