Tym żyje szkoła czyli... KRONIKA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2012/2013
GRA MIEJSKA "TOŻSAMOŚĆ EUROPEANA"
        Uczniowie klas 6 utworzyli 2 zespoły: "Five Girls" - kl. 6a oraz UFO (Uniwersalni Fajni Oryginalni) - kl. 6b, które wzięły udział w grze miejskiej "Tożsamość Europeana". Organizatorem zabawy był Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, który w ten sposób uhonorował 20-tą rocznicę powstania Unii Europejskiej oraz - ustanowiony przez Parlament Europejski - Europejski Rok Obywateli.
          Patronat nad grą sprawowali: Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania, Wielkopolski Kurator Oświaty, Filip Kaczmarek poseł do Parlamentu Europejskiego, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Radio Merkury, Gazeta Wyborcza oraz TVP Poznań.
Cele tej niecodziennej imprezy to:
  • upowszechnienie obchodów Europejskiego Roku Obywateli wśród dzieci i młodzieży miasta
        Poznania,
  • pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej,
  • edukacja poprzez zabawę,
  • promocja miasta,aktywne spędzanie czasu w przestrzeni miejskiej,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji i integracji w grupie.

    Fabułą gry było poszukiwanie tożsamości odnalezionej na lodowcu Spitzbergen zahibernowanej istoty ludzkiej ukrywanej chwilowo w Poznaniu w tajnym Europejskim Centrum Hibernatologii ECH. Musieliśmy jej bronić przed wysłannikami tajemniczej Agencji, która zamierzała przejąć znalezisko i w niecny sposób wykorzystać zagubionego w dziejach człowieka lodu, nazwanego Europeanem Stworzenie jego tożsamości i wprowadzenie w struktury europejskie to było główne  nasze zadanie.
      W ciągu miesiąca trwania gry ochotnicy dokonali następujących czynów:

stworzyli wizerunek Europeana,nagrali z nim wywiad (przy pomocy tłumacza, który poznał język niezwykłej istoty) dotyczący oczekiwań i praw nowego obywatela Europy, odczytali pismo o prawach obywateli Unii Europejskiej naszpikowane łamigłówkami, rebusami, zagadkami graficznymi,złamali szyfr i poznali mit związany z pochodzeniem nazwy naszego kontynentu,rozwiązali quiz z wiedzy na temat Unii Europejskie jułożyli krzyżówki, rozwiązali szarady słowne,zaliczyli podchody po okolicach Starego Rynku odnajdując ukryte koperty i rozwiązując zawarte w nich zadania.
                                                                                                                                     Ewa Iwaszkiewicz, Alina Muszyńska


PIERWSZA POMOC W NASZEJ SZKOLE
          Dnia 13 i 14 maja 2013 roku odbył się w naszej szkole Pokaz Pierwszej Pomocy, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowanie w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia. Głównym zadaniem było przede wszystkim przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcie samodzielności każdego ucznia
w tego typu działaniach.Zaproszony Wolontariusz PCK wyjaśnił zasady udzielania pierwszej pomocy,
w której zakres wchodzą takie czynności jak:
-zabezpieczenie miejsca wypadku,
-sprawdzenie stanu poszkodowanego,
-wezwanie pogotowia,
-prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
-zatamowanie krwotoków,
-wykonanie czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego,
-ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
 Pan Bartek przedstawił zasady wzywania pomocy do poszkodowanego. Został także rzeprowadzony pokaz z zakresu wyżej wymienionych zagadnień. Zajęcia były niezwykle ciekawe, wzbogacone o warsztaty dające uczniom możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w określonych sytuacjach. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach dotyczących radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ich życia.
Projekt cieszył się u  dzieci dużym zainteresowaniem, więc zasadnym jest jego kontynuacja w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na omawiany temat, jednak jesteśmy zdania, że systematyczne przypominanie i praktyczne ćwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy dadzą nadzieję, że zachowają się oni właściwie w ekstremalnej sytuacji.
Na zakończenie pokazu i ćwiczeń z zakresu ratownictwa młodzież podziękowała za ciekawie przeprowadzone zajęcia.
                                                                          Joanna Biegańska
                                                                         nauczyciel przyrody

"WIOSENNE PORZĄDKI- POZNAŃ 2013
DBAJMY O CZYSTOŚĆ I WIZERUNEK MIASTA"

     

GWARA W OSIEMDZIESIĄTCE
Dnia 18 kwietnia 2013 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Gwary Poznańskiej zorganizowany
w naszej szkole. Na nasze zaproszenie odpowiedziały 4 szkoły: Społeczna SP1,SP 4 ( 2 zespoły), SP 89, SP 90. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów(Agnieszka Słodzinka i Aleksander Kamiński), którzy stanowili jedną drużynę.
    Rywalizację rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 10.00. Na początku ustaliliśmy (w drodze losowania) kolejność prezentacji poszczególnych scenek. Wszystkie drużyny zaprezentowały swój program artystyczny. Uczestnicy byli doskonale przygotowani.
            Podczas konkursu oceniano: użycie zwrotów w gwarze poznańskiej, strój występujących, wkład pracy w przygotowanie scenek, wykorzystanie rekwizytów. Jury ( Dyrektor SP 80, zaproszeni nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie) po długich i burzliwych obradach ogłosiło werdykt:
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 80,
II miejsce- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1,
III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 4 (jedna z drużyn biorących udział w konkursie).

      Wszyscy uczestnicy otrzymali oryginalne dyplomy i ciekawe nagrody książkowe. Gospodarze (SP 80) zaprezentowali zabawny program artystyczny, który przybliżył wszystkim uczestnikom- historie związane z Poznaniem. Warto dodać, że jeden z uczestników naszego konkursu- Aleksander Kamiński z klasy IIIa odniósł podwójne zwycięstwo. Następnego dnia uczestniczył bowiem w XXVI Amatorskim Konkursie Gwary: ĽDomu Kultury Ľmiejsce. Poziom konkursu był bardzo wysoki, tym bardziej sukces naszego ucznia -Olka cieszy nas tak bardzo.
    Pracy i zabawy było co niemiara. Wszyscy występujący (i ich opiekunowie) włożyli mnóstwo wysiłku w tak doskonale przygotowane programy artystyczne. Najważniejsze jednak było to, że jury, dzieci i nauczyciele -świetnie się bawili.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować konkurs gwary, który zainteresuje jeszcze więcej szkół podstawowych.Gwarantujemy zdrową rywalizację i dobrą zabawę w miłym towarzystwie. Podziękowania należą się również Paniom, które przyczyniły się do pięknej oprawy naszego konkursu: Lucynie Fabrowskiej- Cieślak (przygotowanie dyplomów
dla uczestników konkursu) i Agacie Kułakowskiej (dekoracje ścienne).

                                                                                        Joanna Biegańska i Ewa Iwaszkiewicz

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
        Uczniowie klasy 5b wsparci przez koleżanki i kolegów z klasy 5a oraz przemiłe dziewczynki z kółka biblijnego z klasy 2a (płaczące niewiasty) przygotowali dla społeczności naszej szkoły przedstawienie wielkopostne - Misterium Męki Pańskiej.
        Młodzi aktorzy swoją grą pokazali, że potrafią podjąć tak trudny temat i przekazać go w sposób przystępny nawet dla najmłodszych uczniów. Swoim zaangażowaniem oraz troską o wierne przedstawienie sceny ewangelicznej wprowadzili nas w nastrój Wielkiego Tygodnia.
                                                        Katarzyna Maciejewska i Alina Muszyńska

TARGI EDUKACYJNE
        Jesteśmy dumni z naszego sukcesu na tegorocznych Targach Edukacyjnych! XVII edycja Targów organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbywała się w dniach 15-17 marca 2013 r. W tym roku poproszono nas o przygotowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży odwiedzających Aleję Talentów. Nauczycielki świetlicy - Lucyna Fabrowska-Cieślak i Ewa Nowak przygotowały wystawę oraz zajęcia plastyczne w oparciu o technikę quillingu. Oryginalne prace wzbudzały powszechną ciekawość. Dzieci, młodzież, mamy, tatusiowie i inni dorośli zasiadali do stolików by poznać tajniki tej niezwykłej techniki plastycznej. Z kolorowych sprężynek zwijanych specjalnym narzędziem z cienkich, papierowych pasków, sprawne ręce małych i dużych artystów wyczarowywały niepowtarzalne dzieła. Jesteśmy przekonani, że wykonane pod naszym kierunkiem prace będą stanowiły ozdobę niejednego rodzinnego albumu. Być może to spotkanie przy "quillingowym" stole, dla niejednego uczestnika warsztatów, okaże się początkiem nowej pasji.
                                                                                    Ewa Nowak
                                                                                    wychowawca świetlicy
                                                                                      doradca metodyczny nauczycieli świetlic

PROJEKT EDUKACYJNY
"ŚWIĘTA W CODZIENNOŚCI" - JOANNA BERETTA MOLLA"
       
Od listopada do grudnia 2012 roku uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w projekcie edukacyjnym poświęconym życiu św. Joanny Beretty Molli - włoskiej żony, mamy, lekarki, która poprzez swoje codzienne życie stała się świętą. Młodzi uczniowie na lekcjach religii zapoznali się 
z codziennymi obowiązkami, pracą pełną poświęcenia i miłości oraz wyjątkową relacją wobec Pana Boga i ludzi tej Świętej. Chętne osoby wykonały prace plastyczne ilustrujące codzienność Joanny Beretty Molli. Spośród wykonanych prac dwie zostały wysłane na konkurs wojewódzki. W marcu, 
w ramach Targów Edukacyjnych, nastąpiło  rozstrzygnięcie konkursu. Wielka radość była w naszym sercu w tym dniu, ponieważ cztery uczennice z klasy 2a, które wykonały jedną z prac, zostały laureatkami tego konkursu. Nagrodzone dziewczynki to: Zofia Dratwińska, Anna Gadzińska, Magdalena Piechowicz, Zuzanna Walczak.
                                                                 Serdecznie gratulujemy!
                                                                                    Katarzyna Maciejewska

SPRZĄTANIE ŚWIATA-POZNAŃ2012”
„KOCHAM-LUBIĘ- SZANUJĘ- NIE ŚMIECĘ”

        Dnia 14 września 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do proekologicznej akcji : „ Sprzątanie świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem: „ Kocham- lubię- szanuję- nie śmiecę” W ramach
przygotowań do tej mprezy już kilka dni wcześniej w szkole rozwieszono plakaty informujące
o zbliżającej się akcji. Przed przystąpieniem do sprzątania, dzieci zostały odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki udostępnione przez Zakład Budżetowy Zagospodarowania dpadów. W akcji wzięli udział prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najmłodsi zajęli się porządkowaniem boisk szkolnych i terenów bezpośrednio przyległych do naszej szkołyi. Klasom starszym „przypadły” tereny wzdłuż ulicy Pogodnej, Kłuszyńskiej i Raszyńskiej.
          Dzieci, pracując w kilkunastoosobowych grupach zebrały 12 worków śmieci. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas oruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie składali przy budynku szkoły skąd zostały zabrane przez służby komunalne. Uczniowie SP nr 80 chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej połeczności.

INNE WYDARZENIA W RELACJACH REPORTERSKICH
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LISTOPAD
WRZESIEŃ