Prace szkół uczestniczących w konkursie plastycznym dla świetlic szkolnych
„100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”