AKTUALNOŚCI

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W OSIEMDZIESIĄTCE

 

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas,        ale wszyscy możemy pomóc przyrodzie i swoim postępowaniem przyczynić się do poprawy jej stanu i funkcjonowania.

Dając dobry przykład  uczniowie i nauczyciele z Osiemdziesiątki włączyli się w akcję „Sprzątania świata”.

Nasza przygoda przebiegała na terenie szkoły  i terenach przyległych.

 Dzieci i młodzież wyposażeni w rękawiczki ochronne i worki zbierali różne pozostałości ludzkiego bytowania, które zamiast do pojemników trafiły na drogi, trawniki i łąki.

Wszyscy uczestnicy solidnie wykonali swoje zadanie, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że w czystym środowisku żyje się lepiej; można żyć, bawić się i podziwiać piękno przyrody.

To właśnie jej należy się szacunek i odpowiednie traktowanie, aby długo nam służyła i cieszyła nasze oczy.

 

Wszystkim pięknie dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek i wspólną pracę                              w szczytnym celu.

                                                                      

 

                                                                      Joanna Biegańska

                                                                       Dorota Pietrzyk