Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W OSIEMDZIESIĄTCE

 

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas,        ale wszyscy możemy pomóc przyrodzie i swoim postępowaniem przyczynić się do poprawy jej stanu i funkcjonowania.

Dając dobry przykład  uczniowie i nauczyciele z Osiemdziesiątki włączyli się w akcję „Sprzątania świata”.

Nasza przygoda przebiegała na terenie szkoły  i terenach przyległych.

 Dzieci i młodzież wyposażeni w rękawiczki ochronne i worki zbierali różne pozostałości ludzkiego bytowania, które zamiast do pojemników trafiły na drogi, trawniki i łąki.

Wszyscy uczestnicy solidnie wykonali swoje zadanie, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że w czystym środowisku żyje się lepiej; można żyć, bawić się i podziwiać piękno przyrody.

To właśnie jej należy się szacunek i odpowiednie traktowanie, aby długo nam służyła i cieszyła nasze oczy.

 

Wszystkim pięknie dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek i wspólną pracę                              w szczytnym celu.

                                                                      

 

                                                                      Joanna Biegańska

                                                                       Dorota Pietrzyk