AKTUALNOŚCI

"100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919" - podsumowanie

W październiku 2018 roku świetlicowa grupa drugoklasistów pod moją opieką, podjęła decyzję o przystąpieniu do międzyszkolnego konkursu plastycznego dla świetlic pod nazwą „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919”. Decyzja nie była łatwa, ponieważ dzieci, w zdecydowanej większości, nie dysponowały jeszcze żadną wiedzą na ten temat, trudno więc było oczekiwać narodzin jakiejkolwiek artystycznej wizji. Opracowałam cykl zajęć łączących dwie wielkie rocznice: odzyskania niepodległości przez Polskę i Powstania Wielkopolskiego. W ich ramach dzieci poznawały najważniejsze fakty o przyczynach, przebiegu i bohaterach powstania. Wiedzę zdobywały dzięki książce „Zdarzyło się 100 lat temu” oraz opracowanej przeze mnie multimedialnej prezentacji. Dzieci poznały również reprodukowane w Internecie powstańcze obrazy uczestnika walk Leona Prauzińskiego. Stały się one inspiracją do tworzenia własnych obrazków prezentujących wydarzenia mające miejsce wiek wcześniej w ich rodzinnym mieście. Sporo emocji wywołało wysłuchanie anonimowego opowiadania o przyjeździe do Poznania Ignacego Paderewskiego oraz przyczynach i okolicznościach wybuchu powstania widzianych oczami rówieśników  drugoklasistów. Dzieci rozwiązywały także rozrywki umysłowe o powstaniu i wypełniały patriotyczne kolorowanki.  

            Po oswojeniu się z tematem powstania i wyzwoleniu emocji z nim związanych, przystąpiliśmy do tworzenia plakatu, bo taką formę przyjęła nasza konkursowa praca. Podstawową techniką została wycinanka. Mali artyści doskonale poradzili sobie ze sporym  wyzwaniem, jakim było precyzyjne wycięcie liter hasła i skomplikowanych kształtów orzełków z powstańczych flag. Wycinali również historyczny kształt Wielkopolski i rozlewającej się na jej terenie fali wybuchu, mającej początek w Poznaniu. Symboliczną ilustracją wydarzeń sprzed stu lat były narysowane i wycięte sylwetki powstańców w charakterystycznych mundurach, umieszczone pomiędzy poznańskimi kamieniczkami. Plakat dopełniły powstańcze rozetki oraz wyrażające dumę, podziw i wdzięczność biało-czerwone serce, wykonane bardzo lubianą przez dzieci techniką quillingu.

            Dziewięcioro uczestników konkursu: Amelka, Anielka, Kornelka, Kubuś, Natalka, Rozalka, Romek, Sonia i Staś z nadzieją oczekiwało na sędziowską decyzję. Wybór zwycięzców musiał być trudny, gdyż konkurowało ze sobą bardzo dużo prac, wśród nich wiele pięknych i ciekawych. Tym większa była radość, gdy okazało się, że nasza praca zdobyła wyróżnienie i nagrodę publiczności. Otrzymane dwa piękne dyplomy zdobią salę świetlicy, słodycze szybko zostały zjedzone, gra Twister nieustannie nas bawi, a sztalugi i materiały plastyczne inspirują do podejmowania nowych artystycznych wyzwań.

            Jestem dumna z pracy dzieci, ich zaangażowania i talentu. Ciszę się z ich sukcesu. Mam też nadzieję, że nasze wspólne działania pozostawią w nich ślad w postaci pamięci i uznania dla wyjątkowego historycznego zwycięstwa naszych przodków oraz roli Wielkopolski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

Nauczyciel - wychowawca świetlicy

Lucna Fabrowska-Cieślak