Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

"100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919" - podsumowanie

W październiku 2018 roku świetlicowa grupa drugoklasistów pod moją opieką, podjęła decyzję o przystąpieniu do międzyszkolnego konkursu plastycznego dla świetlic pod nazwą „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919”. Decyzja nie była łatwa, ponieważ dzieci, w zdecydowanej większości, nie dysponowały jeszcze żadną wiedzą na ten temat, trudno więc było oczekiwać narodzin jakiejkolwiek artystycznej wizji. Opracowałam cykl zajęć łączących dwie wielkie rocznice: odzyskania niepodległości przez Polskę i Powstania Wielkopolskiego. W ich ramach dzieci poznawały najważniejsze fakty o przyczynach, przebiegu i bohaterach powstania. Wiedzę zdobywały dzięki książce „Zdarzyło się 100 lat temu” oraz opracowanej przeze mnie multimedialnej prezentacji. Dzieci poznały również reprodukowane w Internecie powstańcze obrazy uczestnika walk Leona Prauzińskiego. Stały się one inspiracją do tworzenia własnych obrazków prezentujących wydarzenia mające miejsce wiek wcześniej w ich rodzinnym mieście. Sporo emocji wywołało wysłuchanie anonimowego opowiadania o przyjeździe do Poznania Ignacego Paderewskiego oraz przyczynach i okolicznościach wybuchu powstania widzianych oczami rówieśników  drugoklasistów. Dzieci rozwiązywały także rozrywki umysłowe o powstaniu i wypełniały patriotyczne kolorowanki.  

            Po oswojeniu się z tematem powstania i wyzwoleniu emocji z nim związanych, przystąpiliśmy do tworzenia plakatu, bo taką formę przyjęła nasza konkursowa praca. Podstawową techniką została wycinanka. Mali artyści doskonale poradzili sobie ze sporym  wyzwaniem, jakim było precyzyjne wycięcie liter hasła i skomplikowanych kształtów orzełków z powstańczych flag. Wycinali również historyczny kształt Wielkopolski i rozlewającej się na jej terenie fali wybuchu, mającej początek w Poznaniu. Symboliczną ilustracją wydarzeń sprzed stu lat były narysowane i wycięte sylwetki powstańców w charakterystycznych mundurach, umieszczone pomiędzy poznańskimi kamieniczkami. Plakat dopełniły powstańcze rozetki oraz wyrażające dumę, podziw i wdzięczność biało-czerwone serce, wykonane bardzo lubianą przez dzieci techniką quillingu.

            Dziewięcioro uczestników konkursu: Amelka, Anielka, Kornelka, Kubuś, Natalka, Rozalka, Romek, Sonia i Staś z nadzieją oczekiwało na sędziowską decyzję. Wybór zwycięzców musiał być trudny, gdyż konkurowało ze sobą bardzo dużo prac, wśród nich wiele pięknych i ciekawych. Tym większa była radość, gdy okazało się, że nasza praca zdobyła wyróżnienie i nagrodę publiczności. Otrzymane dwa piękne dyplomy zdobią salę świetlicy, słodycze szybko zostały zjedzone, gra Twister nieustannie nas bawi, a sztalugi i materiały plastyczne inspirują do podejmowania nowych artystycznych wyzwań.

            Jestem dumna z pracy dzieci, ich zaangażowania i talentu. Ciszę się z ich sukcesu. Mam też nadzieję, że nasze wspólne działania pozostawią w nich ślad w postaci pamięci i uznania dla wyjątkowego historycznego zwycięstwa naszych przodków oraz roli Wielkopolski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

Nauczyciel - wychowawca świetlicy

Lucna Fabrowska-Cieślak