AKTUALNOŚCI

"Lepsza szkoła"


Szkoła realizuje projekt "Lepszej Szkoły" z matematyki tzw. "Sesja z plusem", w projekcie uczestniczą uczniowie klas IV - VI.


Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej

i kształcenie nauczycieli. Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na koniec roku szkolnego. Po każdym teście mają możliwość porównania swoich wyników i wyników całej klasy z wynikami szkoły, województwa

i całej Polski.


Testy zawierają różne rodzaje i typy zadań w tym zadania otwarte, zadania typu prawda/fałsz, zadania tak/nie ponieważ, zadania na dobieranie, zadania jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, czyli wszystko to z czym mogą się spotkać na sprawdzianie szóstoklasisty. Nauczyciele natomiast mają okazję sprawdzić, czy wyniki ich uczniów są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają im najwięcej problemów.


Więcej o programie: http://ls.gwo.pl/menus/view/15/seo_link:sesje-z-plusem .Dorota Michniewska 

Katarzyna Beca