Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

6B BIERZE UDZIAŁ W NOCY NAUKOWCÓW!

 29 września 2017r. kolejny już raz nauka opanowała Poznań! Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie w całej Europie odbywały się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy było zbliżenie naukowców i mieszkańców Poznania, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Tej jedynej nocy naukowcy odeszli od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa. Zobaczyliśmy naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców.
 Dla 6b  była to noc pełna atrakcji: pokazów, eksperymentów, warsztatów. Nie mogliśmy jej przespać!

Poznańskie ośrodki akademickie i naukowo-badawcze były otwarte dla dzieci i młodzieży z obszaru Wielkopolski oraz wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z naukowcami i uczelniami. W tym roku odwiedziliśmy Wydział Inżynierii Środowiska i  Gospodarki Przestrzennej i uczestniczyliśmy w warsztatach „Czary z wody, czyli i ty możesz zostać Harrym Potterem”, podczas których ćwiczyliśmy spostrzegawczość oraz umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji oraz własnoręcznie przeprowadzonych doświadczeń z wodą. Przygotowywaliśmy także betonowe zabawki oraz braliśmy udział w pokazie: „Czy znamy dobrze wodę?” prezentującym eksperymenty fizyczne. Słodkim zwieńczeniem wieczoru było zjedzenie niekonwencjonalnych lodów przygotowanych z wykorzystaniem ciekłego azotu na Wydziale Nauk o Żywności.

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Pani dr hab. Karolinie Gromadzkiej, która nas do siebie zaprosiła.

Aleksandra Ratajewska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.