AKTUALNOŚCI

AKCJA- SEGREGACJA

Skala wytwarzanych każdego dnia odpadów jest ogromna, a część z nich trafia w miejsca do tego nieprzeznaczone. Dlatego tegoroczna akcja „Sprzątania świata” miała na celu zwrócenie uwagi na istotę segregacji odpadów. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Nasza szkoła (jak co roku) przystąpiła do tej szczytnej akcji. Wzięli w niej udział prawie wszyscy uczniowie. Najmłodsi zajęli się porządkowaniem boisk szkolnych i terenów bezpośrednio przyległych do naszej placówki. Klasom starszym „przypadły” tereny wzdłuż ulicy Pogodnej, Kłuszyńskiej i Raszyńskiej.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dzieci i młodzież pracując w kilkunastoosobowych grupach zebrały(a) 20 worków śmieci. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas poruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie składali przy budynku szkoły skąd zostały zabrane przez służby komunalne.

Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

 

 

                                                                                    Joanna Biegańska

                                                                    

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.