AKTUALNOŚCI

Bezpieczna szkoła

Pierwszy tydzień września minął pod hasłem " Bezpieczna szkoła ". Wszyscy wychowawcy przeprowadzili lekcje na ten temat ze swoimi klasami. W szkole odbył się próbny alarm ewakuacyjny.