Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Boże Narodzenie w naszej szkole

„A gdyby Święta Rodzina wędrowała pośród nas…” – to tytuł przedstawienia przygotowanego z okazji Świąt Bożego Narodzenia przez uczniów klasy 3a i 3b oraz zaprzyjaźnione koleżanki ze starszych klas. Dzięki muzyce, światłu i skłaniającym do refleksji obrazom można było towarzyszyć Maryi w domu w Nazarecie, odkryć ubóstwo stajenki, a także przenieść się do polskiej rodziny przygotowującej się do wieczerzy wigilijnej. Maryja z Józefem szukali miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać. Również do naszej polskiej rodziny pukali niespodziewani goście z prośbą o nocleg – jak się zachowali gospodarze? Dzięki wspaniałej grze aktorskiej można było dostrzec zachodzącą przemianę – od odrzucenia i zamknięcia drzwi do otwartości i życzliwości. Słowa śpiewanej piosenki: „Wolne krzesło przy stole, wigilia, rodzina i ty – czy byłbyś gotowy zaprosić w ten wieczór każdego kto puka do drzwi?”, mocno wybrzmiały w sercach wszystkich zebranych na przedstawieniu. Spotkaniu towarzyszyły także słowa „Orędzia z groty betlejemskiej” Lamberta Nobena, które każdy mógł zabrać do swojego domowego Betlejem:

 

„Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie. Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się Mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się synem Bożym. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca”.

 

Przygotowane przedstawienie zostało zaprezentowane rodzicom, wszystkim uczniom oraz pracownikom naszej szkoły, przedszkolakom i seniorom z Klubu „Raszyn”. We wtorkowe popołudnie, 14 stycznia, udaliśmy się także z nim do domu dziecka, by i tam podzielić się bożonarodzeniową radością. Bez względu na wiek, wielu oglądających stwierdzało, że przedstawienie było wzruszające i skłaniało do refleksji oraz przemyśleń.

 

Zdjęcia z wydarzenia dostępne w galerii.

 

Katarzyna Maciejewska

Dorota Pietrzyk

Ewa Szczepańska