Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Szanowni Państwo,
W dniu 11 maja br. pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży organizują dwa wydarzenia:

  • spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące zasad rekrutacji do poznańskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
  • testy preferencji zawodowych dla uczniów.

Informacja na ten temat znajdzie się na naszej stronie internetowej i profilu fb.


Z wyrazami szacunku
Zespół doradców Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
Dorota Pałubicka
główny specjalista ds. doradztwa zawodowego - psycholog Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5 61-727
Poznań Tel. (61) 855-76-04 Tel/fax (61) 851-97-84 E-mail: cdzdm@cdzdm.pl