AKTUALNOŚCI

Centrum Wsparcia dla osób z Ukrainy przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

Celem Centrum Wsparcia dla Osób z Ukrainy (w skrócie CWU) jest udzielanie bezpośredniej i bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w sprawach edukacyjnych, wychowawczych oraz szeroko rozumianej kondycji psychicznej) dzieciom, młodzieży i ich rodzicom / opiekunom, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy.

Do zadań podstawowych Centrum ma należeć udzielanie wsparcia informacyjnego (konsultacji i porad) oraz innych, możliwych form bezpośredniej i bieżącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ww. zakresie.
O aktualizacjach możliwych form pracy będziemy nadal informować.

Więcej w zakładce PSYCHOLOG >>>>