AKTUALNOŚCI

#dlablekitnegonieba

31.01.2022 odbyły się kolejne pomiary w ramach szkolnego projektu badawczego #dlabłękitnegonieba, tym razem z udziałem młodszych klas.
Oprócz pomiarów fizykochemicznych, dokonaliśmy pomiaru pasywnego zapylenia na naszych wytypowanych stanowiskach. Obliczyliśmy średnią arytmetyczną ilości kropek (zabrudzeń) z 4-ch losowo wybranych kwadracików, znajdujących się w obrębie powierzchni badawczej, posmarowanej miesiąc wcześniej gliceryną i umieszczonej na drzewie, zlokalizowanym najbliżej naszego stanowiska. Zauważyliśmy różnicę w wynikach pomiarów pasywnych pomiędzy stanowiskiem naturalnym i najbardziej przekształconym o dużym natężeniu ruchu.
W trakcie badań obserwowaliśmy również porosty na potrzeby oceny jakości powietrza, które udokumentowaliśmy zdjęciami fotograficznymi. Zachęcamy Wszystkich do obejrzenia i z niecierpliwością czekamy już na kolejne wyjście w teren! :)

Ewa Schwarz