AKTUALNOŚCI

Do Wszystkich Przyjaciół "Osiemdziesiątki"

                                                                               Szanowni Państwo

  

„Osiemdziesiątka” to szkoła z tradycjami. W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia istnienia placówki.

Przez 60 lat mury Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego opuściło wielu młodych ludzi, którzy dzięki edukacji w naszej placówce uzyskali dobry start w dorosłe życie. Wśród rodziców i dziadków naszych uczniów też są absolwenci osiemdziesiątki sprzed lat. Nasz jubileusz jest doskonałą okazją do odnowienia kontaktów oraz wznowienia  przyjaźni z młodzieńczych lat.

W budynku naszej szkoły w ostatnim czasie wiele się działo: przeprowadzono wiele prac remontowych i modernizacyjnych, dzięki czemu jest on jasny, kolorowy i coraz bardziej przyjazny dla uczniów, została wzbogacona i unowocześniona baza dydaktyczna oraz wyposażenie szkoły, realizowane są liczne projekty oraz programy edukacyjne, np.: Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Laboratorium Przyszłości, Zaprogramuj Przyszłość.

Zostały wyremontowane wszystkie pomieszczenia sanitarne, częściowo korytarze, sale lekcyjne. Obecnie trwają prace nad modernizacją boisk szkolnych.

Szkoła tworzy godne warunki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.  

Często włączamy się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne. Sami również podejmujemy tego typu działania, które wrosły już w tradycję szkoły.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą  prośbą o wsparcie finansowe obchodów 60-lecia istnienia naszej szkoły, które trwają cały rok.

Dzięki przyjaznym nam ludziom udało się pozyskać część kwoty niezbędnej do organizacji tego wydarzenia, jednak nie gwarantuje ona pokrycia całkowitych kosztów planowanych wydarzeń i uroczystości.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.

W przypadku osób fizycznych lub prawnych wsparcia można udzielać wpłacając środki na:

Konto Rady Rodziców:

PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

57 1020 4027 0000 1802 1322 0985

Z dopiskiem: 60-lecie SP80

W przypadku chęci wsparcia rzeczowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, telefon: 61 8610524 lub mailowy: sektetariat@sp80.poznan.pl

 

 

 

Z wyrazami szacunku