Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Dzień Babci i Dziadka

 

21 i 22 stycznia, to szczególne dni w roku kiedy wszystkie wnuczęta wyrażają  swoją wdzięczność swoim Babciom i Dziadkom za to co dla nich zrobili, robią,a przede wszystkim-  kim są.                                                                                                

 

Babcia i Dziadek są po rodzicach najbliższymi osobami dla dzieci, a powodów do podziękowania  Dziadkom jest bardzo wiele. Wystarczy wspomnieć o ich trosce i opiece nad wnuczętami, opowiadaniu o dziejach rodziny, przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad moralnych. Ci wyjątkowi ludzie są przykładem obowiązkowości, pracowitości, a w wielu przypadkach patriotyzmu. Mają dla swoich wnuków zawsze dobre słowo i przygotowują ulubione potrawy. Kochają, wspierają, pocieszają i zawsze są przy nich, a na każdy problem mają łatwe rozwiązanie.

 

A czy wiecie, że……?

 

Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w tygodniku  "Kobieta i Życie"  w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować "Express Poznański". W roku 1966 również "Express Wieczorny" ogłosił dzień 21 stycznia "Dniem Babci". Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.    


…..i jeszcze jedna ciekawostka…       

                                                                                                                  

 Papież Jan Paweł II zawsze podkreślał, jak ważną rolę w życiu odgrywają osoby starsze. W latach 90-tych XX w. zaproponował, aby 26 lipca uczynić Dniem Dziadków. Wybierając datę kierował się tym, że wtedy Kościół Katolicki obchodzi dzień świętych Anny i Joachima - rodziców Marii i dziadków Jezusa.

 

Wszystkie święta obchodzone na świecie, niezależnie od terminu i nazwy, mają tylko jeden cel – są po to, aby złożyć wyrazy szacunku, podziękowania oraz ukazać miłość dla ukochanych Babć i Dziadków. 

                                                  

W tym roku dzieci z klasy 3c postanowiły przygotować wyjątkowe , samodzielnie wykonane upominki dla swoich Babć i Dziadków. Popatrzcie na zdjęcia           

                                         

Przy okazji wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najpiękniejsze życzenia płynące prosto z małych serc wnuczek i wnuków

                                                

                                                                               Dzieci z klasy 3c  z wychowawczynią Dorotą Pietrzyk