W czwartek 25 kwietnia zajęcia są odwołane z powodu akcji strajkowej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla niewielkiej grupy dzieci w godz. 7.30 - 11.00.

PODZIĘKOWANIE
My - nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu - serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy okazują nam zrozumienie i wsparcie w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach. Przede wszystkim za dobre i mądre słowa, które podtrzymują nas na duchu.

Dzień Chłopca w klasie 2b i 3a

Klasy 2b i 3a z okazji Dnia Chłopca wybrały się na Stadion Miejski. Wycieczka wzbudziła u uczniów duże emocje. Pan przewodnik zabrał nas na zaplecze stadionu abyśmy obejrzeli szatnie zawodników, pamiątkowe zdjęcia sławnych piłkarzy, salę rehabilitacyjną, kaplicę, saunę. Wszyscy zasiedliśmy w sali konferencyjnej aby móc się poczuć jak dziennikarze, potem dzieci mogły zasiąść przy stole konferencyjnym na miejscu trenera i zawodników. Największe emocje wzbudziła płyta stadionu. Zobaczyliśmy gdzie się siadają gospodarze, a na których trybunach goście. Pan przewodnik wyjaśnił jak należy zachowywać się podczas imprez sportowych i jakie zachowania są niedopuszczalne. na koniec wycieczki, wszyscy uczestnicy z wielkimi emocjami poszli do sklepu lecha, zeby kupić pamiątki. Zadowoleni wróciliśmy pieszo do szkoły. Dzień był bardzo udany a emocji wiele.


Lidia Matyja
Bronisława Kaźmierczak