Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ

Święto Edukacji Narodowej


Dnia 14 października 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.


Zdjęcia można znaleźć tutaj.