AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej

       Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

       W naszej szkole święto to obchodzone było 12 października. Na uroczystość zostali zaproszeni pracujący na co dzień, a także będący już na emeryturze nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.
W części oficjalnej głos zabrał panDyrektor Tomasz Niedzielski, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Ponadto wręczył on Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. W tym czasie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

    W części artystycznej przedstawiciele klas V – VII pod kierunkiem pani Doroty Szukały oraz przedstawiciele klas IV pod opieką pani Pauliny Frankiewicz i Pani Renaty Mytko śpiewem i wierszem, wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

 

“Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.”
(A. Einstein)

 

 Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj.

 

 

 

                                                                                                     SAMORZĄD UCZNIOWSKI