Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Dzień Języków Obcych – 05.06.2019 – część niemieckojęzyczna

Od rana w naszej szkole było słychać język angielski i niemiecki....

Odważni aktorzy wystąpili w następującej kolejności:

Klasa 7 A – scenka sytuacyjna pt.:”Na lekcji języka niemieckiego”

Klasa 7 B – nauczyła audiencję dwóch nowych słów poczym zaśpiewała piosenkę „Auf der Mauer, auf der Lauer”

Klasa 8 A – przedstawiała skecz pt.:”Familie Müller”, zabierając nas w całoroczną podróż z niemiecką rodziną.

Klasa 8B zadbała o sprawne rozlewanie napoju chłodzącego Apferlschorle i poczęstunku. Również klasa 8B przeprowadziła quiz wśród uczniów i nauczycieli. Z pośród wszystkich poprawnych odpowiedzi nagrody rozlosowała Pani Dyrektor. Niektórzy, jak widać, wciąż nie mogą uwierzyć w swoje szczęście.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i ... well done! Gute Arbeit!

Eure Deutschlehrerin

 

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.