Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W SP 80

 

 

"Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś !"

     

W piątek 24 listopada zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich

uczniów naszej szkoły 

W tym dniu wszyscy przynosimy swojego ulubionego misia

i o  godz. 10.20   ( przed dużą przerwą) spotkamy się na boisku         

szkolnym aby zrobić wspólne zdjęcie 

 

Zapraszamy chętnych uczniów z klas IV-VII do udziału w konkursie

„ Misiowa pacynka”.

Chętni uczestnicy samodzielnie wykonują Pacynkę z dowolnych  

materiałów (pacynki –misie mogą mieć elementy świąteczne)

i do dnia 24.11.2017 przynoszą do sali nr 12 lub 13               

Klasy I – III zapraszamy do udziału  w konkursie

„ Misiowe kukiełki”                                                                        

Kukiełki wykonane przez dzieci w szkole oddajemy do 24 listopada

( wychowawcy przynoszą do sali 12 lub 13 )


Dzieci z przedszkola zapraszamy do wykonania portretów misiów dowolną techniką.

Prosimy aby prace zostały wyeksponowane na tablicy przy sali nr 15                                                                                             Organizatorzy:  Dorota Pietrzyk, Justyna Żukowska