Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Festiwal Nauki i Sztuki

Klasa 5b dnia 25 kwietnia 2017r. uczestniczyła w Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego. Tym razem laboratorium zamieniło się w fabrykę mydła i uczniowie mieli okazję wykonać pieniącą się substancję z kosteczki margaryny, alkoholu i wodorotlenku sodu. Sprawdzili także jej odczyn i porównali do mydeł używanych powszechnie. Pracownicy uczelni pokazali także, jak zrobić pastę do zębów dla słonia i mimo że widzieliśmy to doświadczenie już wcześniej, efekty – jak zwykle spektakularne –  bardzo nam się podobały. Po ćwiczeniach praktycznych uczestniczyliśmy w wykładzie: Co stresuje rośliny? Dzień przyniósł wiele wrażeń, a nietypowa lekcja pozostanie na pewno w głowach. Obejrzyjcie zdjęcia!

 

Aleksandra Ratajewska