AKTUALNOŚCI

Forum Młodzieży

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli 5.12.2023r. w Poznańskim Forum Młodzieży pod hasłem: „Przyszłość bez granic”. Przysłuchiwali się dyskusji panelowej z udziałem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz ćwiczyli swoje umiejętności na warsztatach dotyczących wystąpień publicznych.

 

Samorząd Uczniowski

Uczniowie SP80 na Forum Młodzieży

 

Uczniowie SP80 na Forum Młodzieży

 

Uczniowie SP80 na Forum Młodzieży